Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen, eller ATV, som det ofte kalles? Her finner du informasjon om hva vervet innebærer, hva som forventes av deg, hvordan du kan få hjelp og hvilke ting du bør begynne med med en gang.

Her er en huskeliste over det første du må gjøre etter at du er valgt som tillitsvalgt. Du får også opplæring i dette gjennom grunnopplæringen i tillitsvalgtopplæringen (TVO), men du må passe på å melde fra til lokallaget for å bli kalt inn til opplæring.

Arbeidsgiver

 • Meld fra skriftlig til arbeidsgiver om at du har blitt tillitsvalgt og hvem som sitter i klubbstyret.
 • Be om et møte der dere snakker om samarbeidsrutiner og lager en plan for møter. Husk at du skal ha tid til å ta opp sakene i klubben.
 • Les mer om første møte med arbeidsgiver.

Lokallaget

 • Meld fra til lokallaget at du har blitt tillitsvalgt på din arbeidsplass. Det er først når du er registrert riktig at du får tilgang til Tillitsvalgtverktøyet, Tillitsvalgt+ og andre viktige verktøy i din hverdag som tillitsvalgt. Finn ditt lokallag.
 • Meld deg på kurs – da kommer du fortere inn i nettverk med andre tillitsvalgte.

Klubben

Tidligere tillitsvalgt på arbeidsplassen

 • Avtal et møte med tidligere tillitsvalgt så du kan bli kjent med tidligere saker, få tips og råd mm.

Min side

 • Lokallaget registrerer deg som ny arbeidsplasstillitsvalgt i medlemsregisteret når de har blitt informert om valget. Gå inn på "Min side" etter en stund og sjekk at opplysningene om deg er riktige.  
 • Oppfordre medlemmene til å kontrollere egne opplysninger i medlemsregisteret på "Min side". Hjelp de som trenger det.
 • Legg gjerne inn bilde av deg selv på Min side. Da gjør du det lettere for andre å finne deg.
 • Gå til Min side
 • Les mer om Min side