Min klubb

Klubbene har sitt eget innloggede område på nettsidene. Klubbleder kan bruke sidene til å kalle inn til møter eller sende beskjeder direkte til klubbens medlemmer, uten å måtte bruke arbeidsgivers e-postsystemer.

Hva er Min klubb?

På Min klubb finner medlemmene av klubben informasjon om sin arbeidsplasstillitsvalgte, mens den arbeidsplasstillitsvalgte bruker denne siden til å administrere klubbmøter og kommunisere med medlemmene.

Du finner Min klubb i toppmenyen ved å klikke på navnet ditt/profilen din når du er innlogget på udf.no.

Du kan håndtere medlemslister i Tillitsvalgtverktøyet (TVV)

Er du arbeidsplasstillitsvalgt får du tilgang til Tillitsvalgtverktøyet når du logger deg inn. Her finner du lister over medlemmene i klubben. Det er ikke nødvendig og heller ikke anbefalt å ha medlemslister utenfor dette systemet.

Du kan sende beskjeder til medlemmene i klubben din

Beskjed-funksjonaliteten er en enklere versjon av møteinnkallingen, men ellers ganske lik. Har du informasjon du vil videreformidle til medlemmene dine, oppretter du en beskjed, lagrer den og sender den. Medlemmene i klubben får da et varsel om dette under "Aktuelt". NB! De må være innlogget for å se dette.

Sånn oppretter du en beskjed. 

Du kan kalle inn til klubbmøter

Et klubbmøte er en prosess som starter før møtet begynner og fortsetter også etter at det er avsluttet.

Sånn oppretter du et arrangement/ møte. 

1. Invitere til klubbmøte

Du som arbeidsplasstillitsvalgt innkaller klubben gjennom å opprette et møte på klubbsiden. Innkallingen gjøres direkte på nettsiden, uten at det er nødvendig å bruke andre verktøy.

2. Legge til sakspapirer

Det er viktig at medlemmene får satt seg inn i sakene ved å lese gjennom bakgrunnsdokumentasjon før møtet. Du som arbeidsplasstillitsvalgt kan laste dokumentene rett opp i møteinnkallingen.

3. Sende til medlemmene

Det blir ikke noe møte uten medlemmene! Invitasjonen til møtet dukker opp på Aktueltsiden til alle medlemmene i klubben. NB! De må være innlogget for å se dette.

4. Legge til referat

Under eller etter at møtet er avholdt, kan du som arbeidsplasstillitsvalgt legge ved referat, og velge om du vil sende ut et nytt varsel til medlemmene om dette.

5. Hente fra arkivet

Siden all møtedokumentasjon er samlet på ett sted, er "Min klubb" i praksis et arkiv for tidligere møter. Det er lett å gå tilbake og finne ut hva klubben har diskutert tidligere. Min klubb gjør det også lettere for nye tillitsvalgte å finne fram i klubbens papirer.

Som tillitsvalgt er det viktig at du ivaretar personvernet til medlemmene. Les mer om hvordan vi behandler personopplysninger i Utdanningsforbundet:

Personvernerklæring