Møte med arbeidsgiver

Det er mange forskjellige samarbeidsformer mellom arbeidsplasstillitsvalgt og arbeidsgiver. Her får du tips og råd til møtene med styrer eller rektor.

Hva står i hovedavtalen?

Hovedavtalen for ditt tariffområde beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide, og hvilke rettigheter og plikter partene har i dette samarbeidet.

Du får opplæring i hovedavtalen i tillitsvalgtopplæringen (TVO) TV2. Men du bør selv, så tidlig som mulig, gjøre deg kjent med hva som står der.