Hovedtillitsvalgt i Kanvas

Line Elmore er hovedtillitsvalgt i Kanvas.

Vervet hennes er landsomfattende og hun representerer ca 300 medlemmer i Kanvas sine 64 barnehager  i 6 fylker, (per februar 2019).

Hovedtillitsvalgt har jevnlige møter med ledelsen sentralt i Kanvas. Partene kan både drøfte og forhandle saker som er relatert til Kanvas sin særavtale og PBL sin hovedavtale og hovedtariffavtale