Lønnstabell PBL: Dette skal du tjene

Her finner du lønnstabell for barnehagene i PBL per 1.5.2023.

Lønnstabell PBL per 1. 5. 2023

Stillingsgrupper Lønnstillegg Ny lønn
Barnehagelærere 34 400 492 700
Pedagogiske ledere 34 400 522 700
Spes. utd. 39 000 522 800

Lønnstabell styrer PBL per 1.5.2023

Årsverk Lønnstillegg Ny lønn
0-9,9 36 000 652 400