Hovedtillitsvalgt i Espira

Paul Bentsen er hovedtillitsvalgt i Espira. Vervet hans er landsomfattende og han representerer ca 630 medlemmer i Espira sine 98 barnehager i 13 fylker, (per februar 2019).

Hovedtillitsvalgt har jevnlige møter med konsernets ledelse. Partene kan både drøfte og forhandle saker som er relatert til Espira sin særavtale og PBL sin hovedavtale og hovedtariffavtale.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Espira-gruppen har en særavtale.

Særavtale i Espira-gruppen AS