Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har i fellesskap laget en digital opplæring i hovedavtalen som gjelder i KS-området. Opplæringen skal gi en felles forståelse og kunnskap om avtalen.

Denne digitale opplæringen i hovedavtalen er rettet mot arbeidsgivere og tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner. Partene som omfattes av hovedavtalen er KS, LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune, og det er partene sentralt som har laget denne opplæringen.

Vi håper dette vil gi dere som lokale parter en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og om betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode kommunale tjenester.

Fem deler

Opplæringen består av fem deler: En innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, og fire deler med sentrale tema i hovedavtalen.

I innledningen hører dere Mette Nord (LO Kommune) Steffen Handal (Unio), Trond Ellefsen (YS Kommune), Tonje Leborg (Akademikerne kommune) og Tor Arne Gangsø (KS) snakke om blant annet partenes felles ansvar for utvikling av kommunale tjenester.

En viktig kilde til mer informasjon om hvordan hovedavtalen skal forstås og bør praktiseres er hovedavtaleveilederen:

Hovedavtaleveileder-KS

Hvordan skal den tas i bruk?

Vi anbefaler at partene på kommunedirektør- og hovedtillitsvalgtnivå i kommunen/fylkeskommunen i fellesskap gjennomgår opplæringen først.

De bør deretter bli enige om hvordan fellesopplæringen skal organiseres og gjennomføres i resten av kommunen/fylkeskommunen. De lokale partene kan vurdere hvilke deler av opplæringen som er aktuell for ledere og tillitsvalgte på de enkelte arbeidsplassene i kommunen/fylkeskommunen.

De enkelte delene kan sees enkeltvis eller i sammenheng. Vi anbefaler at del 1 om hovedavtalens formål og samhandling, og del 2 om formelle spilleregler og kontaktformer sees i sammenheng.

Del 3 inneholder praktiske råd og tips for drøfting av tillitsvalgtordningen. Denne delen er mest relevant for kommunedirektør- og hovedtillitsvalgtnivået i kommunen/fylkeskommunen.

Felles refleksjon i etterkant

Vi viser også til hovedavtalen del B § 1-5, og anbefaler at partene etter fellesopplæringen gjør en felles refleksjon over eget samarbeid og utøvelse av medbestemmelse. 

Vi minner om at de lokale partene årlig skal gjennomføre evalueringsmøter om hovedavtalen, hvor erfaringer knyttet til samarbeidet mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver drøftes.

Til refleksjon kan dere også se og bruke filmer laget til tidligere fellesopplæring i hovedavtalen:

Fellesopplæringen i hovedavtalen (youtube.com)

Lykke til med opplæringen!