Lønnstabell KS: Dette skal du tjene

Her finner du sentral garantilønn og lønnstillegg for barnehagelærere, lektorer, adjunkter og andre lærerstillinger i kommunesektoren per 01.05.2024.

Sentrale lønnstillegg pr. 01.05.2024

 

Stillingsgrupper

Garantilønn

Tillegg

Stillinger uten særskilt krav til utdanning 382.500 31.300
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 437.300 22.000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 459.300 22.000
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets- og høgskole-utdanning 507.300 22.000
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets- og høgskole-utdanning 548.400 22.000
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets- og høgskole-utdanning 584.000 22.000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 614.100 22.000
Lektor med tilleggsutdanning 633.600 22.000