Lønnstabell KS 2021

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 4.6.2021.

NB! Lønnstabellen for 2021 gjelder for Utdanningsforbundets medlemmer inntil Rikslønnsnemnda har behandlet kommuneoppgjøret for organisasjonene som var i streik høsten 2022. Endelig avgjørelse for ny lønnstabell for lærere fastsettes i tvungen lønnsnemnd 13 februar. 

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.9.2021

0 år Garanti- lønn

 

Utregnet

 

2 år Ans.tillegg

 

4 år Ans.tillegg

 

6 år Ans.tillegg

 

8 år Ans.tillegg

 

10 år Ans.tillegg

 

16 år Ans.tillegg

Gruppe 1

 

 

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

 

 

 

312 900

Utregnet tillegg for ans.

 

6 500

 

2 800

 

3 000

 

8 100

 

46 300

 

39 800

Utregnet laveste årslønn

 

319 400

 

322 200

 

325 200

 

333 300

 

379 600

 

419 400

 

 

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

 

 

 

363 700

Utregnet tillegg for ans.

 

7 500

 

3 500

 

4 200

 

11 400

 

43 800

 

11 900

Utregnet laveste årslønn

 

371 200

 

374 700

 

378 900

 

390 300

 

434 100

 

446 000

 

 

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

 

 

 

386 000

Utregnet tillegg for ans.

 

7 200

 

3 500

 

4 200

 

11 400

 

41 800

 

13 000

Utregnet laveste årslønn

 

393 200

 

396 700

 

400 900

 

412 300

 

454 100

 

467 100

Gruppe 2

 

 

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H- utdanning

 

 

 

423 500

Utregnet tillegg for ans.

 

10 700

 

10 200

 

10 200

 

10 200

 

50 400

 

7 900

Utregnet laveste årslønn

 

434 200

 

444 400

 

456 600

 

464 800

 

515 200

 

523 100

 

 

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H- utdanning

 

 

 

464 100

Utregnet tillegg for ans.

 

13 800

 

10 400

 

10 300

 

20 200

 

21 300

 

12 000

Utregnet laveste årslønn

 

474 900

 

485 300

 

495 600

 

515 800

 

537 100

 

549 100

 

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5- årig U/H-utdanning

 

 

 

504 700

Utregnet tillegg for ans.

 

10 000

 

5 000

 

5 100

 

12 400

 

19 700

 

40 500

Utregnet laveste årslønn

 

514 700

 

519 700

 

524 800

 

537 200

 

556 900

 

597 400

 

 

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

 

 

 

532 800

Utregnet tillegg for ans.

 

9 800

 

5 700

 

5 500

 

5 200

 

31 200

 

55 900

Utregnet laveste årslønn

 

542 600

 

548 300

 

553 800

 

559 000

 

590 200

 

646 100

 

 

Lektor med tilleggsutdanning

 

 

 

550 100

Utregnet tillegg for ans.

 

10 400

 

5 700

 

5 500

 

8 000

 

29 200

 

66 000

Utregnet laveste årslønn

 

560 500

 

566 200

 

571 700

 

579 700

 

608 900

 

674 900

 

Lenke til tabell