Lønnstabell KS 2021

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 4.6.2021.

 

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet - pr. 4.6.2021

0 år Garanti- lønn Utregnet 2 år Ans.tillegg 4 år Ans.tillegg 6 år Ans.tillegg 8 år Ans.tillegg 10 år Ans.tillegg 16 år Ans.tillegg
Gruppe 1 Stillinger uten særskilt krav til utdanning 312 900 Utregnet tillegg for ans.  6 500 2 800 3 000 8 100 46 300 39 800
Utregnet laveste årslønn 319 400 322 200 325 200 333 300 379 600 419 400
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger 363 700 Utregnet tillegg for ans.  7 500 3 500 4 200 11 400 43 800 11 900
Utregnet laveste årslønn 371 200 374 700 378 900 390 300 434 100 446 000
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 386 000 Utregnet tillegg for ans.  7 200 3 500 4 200 11 400 41 800 13 000
Utregnet laveste årslønn 393 200 396 700 400 900 412 300 454 100 467 100
Gruppe 2 Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning 423 500 Utregnet tillegg for ans.  10 700 10 200 10 200 10 200 50 400 7 900
Utregnet laveste årslønn 434 200 444 400 454 600 464 800 515 200 523 100
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning 464 100 Utregnet tillegg for ans.  10 800 10 400 10 300 20 200 21 300 12 000
Utregnet laveste årslønn 474 900 485 300 495 600 515 800 537 100 549 100
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning 504 700 Utregnet tillegg for ans.  10 000 5 000 5 100 12 400 19 700 40 500
Utregnet laveste årslønn 514 700 519 700 524 800 537 200 556 900 597 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad 532 800 Utregnet tillegg for ans.  9 800 5 700 5 500 5 200 31 200 55 900
Utregnet laveste årslønn 542 600 548 300 553 800 559 000 590 200 646 100
Lektor med tilleggsutdanning 550 100 Utregnet tillegg for ans.  10 400 5 700 5 500 8 000 29 200 66 000
Utregnet laveste årslønn 560 500 566 200 571 700 579 700 608 900 674 900

 

Lenke til tabell