Lønnstabell KS: Dette skal du tjene

Her finner du sentral garantilønn og lønnstillegg for barnehagelærere, lektorer, adjunkter og andre lærerstillinger i kommunesektoren per. 01.05.2023.

Sentrale lønnstillegg og garantilønn pr. 01.05.2023

 

Stillingsgrupper

Garantilønn

Tillegg

Stillinger uten særskilt krav til utdanning 351.200 26.300
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger 415.300 26.300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning 437.300 26.300
Lærer og stillinger med krav om 3-årig universitets- og høgskole-utdanning 485.400 26.300
Adjunkt og stillinger med krav om 4-årig universitets- og høgskole-utdanning 526.400 26.300
Adjunkt med tilleggsutdanning og stillinger med krav om 5-årig universitets- og høgskole-utdanning 562.000 27.000
Lektor og stillinger med krav om mastergrad 592.100 28.300
Lektor med tilleggsutdanning 611.600 29.300