Se valg-spesial: Handal møter Vedum

Her kan du se Steffen Handal og Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum i samtale om skole, barnehage og utdanningsfeltet. Starter torsdag 9. september klokka 18.00

Følg sendingen med Handal og Vedum direkte her:

Valgdebatt Vedum

Du kan også se samtalen i opptak i etterkant.

Lurer du på partienes politikk for skole, barnehage og utdanningsfeltet?

Steffen Handal møter flere partiledere nå fram mot valget. Tidligere har Utdanningsforbundets leder møtt SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre, Venstre-leder Guri Melby og statsminister og Høyreleder Erna Solberg i direktesendinger. Her kan du se disse samtalene i opptak.

For Utdanningsforbundet er særlig to saker viktige nå før valget:

 • Flere lærere i barnehagen: Hvordan mener Sp dette skal løses?
 • Elevenes rett til lærere med lærerutdanning i skolen: Hvordan vil Sp løse dette?

Les mer om Utdanningsforbundets viktigste valgsaker på denne nettsiden. Under har vi sakset ut informasjon om Sp herfra.

Dette mener Sp om flere lærerutdannede lærere i skolen:

Utdrag fra Sps program:

Senterpartiet har tillit til læreren som profesjonsutøver og vil gi læreren profesjonelt handlingsrom. Lærere og skoleledere bruker stadig mer tid på rapportering og dokumentasjon. Læreren må få tid til å være lærer, og Senterpartiet vil prioritere lærerens tid med eleven.

Vi vil ha høy kvalitet på grunnskolelærerutdanningen og arbeide for at alle lærere får rett til jevnlig etter- og videreutdanning. Kommunene som skoleeier må sørge for at ikke-kvalifisert personale i skolene får tilbud om å ta relevant utdanning for å få formell kompetanse.

Senterpartiet vil:

 • At alle som jobber i skolen skal ha formell kompetanse.
 • Bevare og styrke den desentraliserte lærerutdanningen som er viktig for å redusere antallet ufaglærte i norsk skole og øke lærerrekrutteringen i hele landet.
 • At det tilbys etterutdanningskurs for kontaktlærere.
 • At etterutdanning bør gi uttelling i studiepoeng på samme måte som videreutdanning.
 • Sikre høy kvalitet og relevans på etter- og videreutdanningstilbudene for lærere.
 • Fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt.
 • At nye kompetansekrav til lærere ikke skal kunne ha tilbakevirkende kraft.
 • Legge til rette for at lærere som ønsker det kan ta mastergrad som videreutdanning.
 • Rekruttere flere yrkesfaglærere ved å bruke fagbrev som opptakskrav og godkjenningsgrunnlag for å ta praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPUY).
 • Videreutvikle lærernormen slik at lærerne får mer tid til den enkelte elev, samtidig som den enkelte skole og kommunes handlefrihet ivaretas.

Dette mener Sp om flere barnehagelærere i barnehagen:

Utdrag fra Sps program:

Den faglige kvaliteten sikres gjennom pedagogiske ledere som gis tillit og tar ansvar for barnehagens innhold innenfor en nasjonalt fastsatt rammeplan. De ansatte skal kjenne barna og se deres behov. Barnehagelærerne må ha faglig handlingsrom til å velge metoder og arbeidsmåter, og barnehagene må være en attraktiv arbeidsplass.

Barnehagene må også være en arena for tidlig innsats slik at barn med særskilte behov raskt får oppfølging som sikrer god utvikling.

Senterpartiet vil:

 • Fullfinansiere bemannings- og pedagognormen med statlige tilskudd til kommunene. Pedagognormen må utformes forholdsmessig etter antallet barn.
 • Innføre krav om at 50 % av de ansatte skal være barnehagelærere og minimum 25 % skal være fagarbeidere.
 • Stimulere til at barnehageansatte tar etter- og videreutdanning.

I etterkant av de utdanningspolitiske samtalene legges de inn som episoder av podkasten Lærerrommet. Her finner du alle publiserte episoder.