Svar på spørsmål om pensjon i FUS

Her har vi samlet ofte stilte spørsmål om pensjonsordningen i FUS.

Pensjonsordningen i FUS innebærer:

  • Alderspensjon etter tjenestepensjonsloven (hybridpensjon)
  • Sparesats på 7 prosent, inklusive 2 prosent fra arbeidstaker
  • Regulering av pensjonsbeholdning med nullgaranti
  • Livslang pensjon
  • Lønnskompensasjon til de som får et beregnet tap

Dette er maksimal sats etter tjenestepensjonsloven. Arbeidsgiver betaler 5 prosent, og må dessuten betale et tillegg på om lag 1 prosent for kvinner. Ettersom de fleste ansatte i barnehagene er kvinner, betyr dette i praksis en sparesats på 8 prosent. Arbeidstaker skal betale inn 2 prosent.

Ordningen skal forvaltes kollektivt. Pengene blir plassert i aksjer og verdipapirer og all avkastning går inn i den enkeltes pensjonsbeholdning. Ordningen er dessuten sikret slik at pensjonsbeholdningen til den enkelte ikke går ned i verdi fra ett år til det neste, for eksempel ved fall på aksjebørsen.

Det er avtalt en kompensasjonsordning for ansatte i FUS-barnehager som kommer dårligere ut i ordningen som gjelder fra 2016 enn i den tidligere pensjonsordningen. Slik beregnes kompensasjonen:

Hvis den gjeldende ordningen gir lavere pensjon enn den gamle, får den ansatte en kompensasjon for dette. Kompensasjonen betales som et tillegg til lønnen og betales ut så lenge du er ansatt i barnehagen eller i andre FUS-barnehager.