Tariffkalender

Her finner du status og dato for de forskjellige lønnsoppgjørene. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Januar

17. Unios digitale tariffseminar

Februar

18. TBU, foreløpig rapport
22. LOs representantskap vedtar krav til oppgjøret

Mars

9. Forhandlingsstart for industrien/frontfaget
9. Unios inntektspolitiske konferanse
15. Unios inntektspolitiske uttalelse
30. Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget (midnatt)
TBU, endelig rapport

Juni

TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2022» – oppsummering av lønnsoppgjørene


Se mer på Unios tariffkalender

Streiken ble 27. september stoppet med tvungen lønnsnemnd. Se mer om det her

Etter brudd i årets lønnsoppgjør gikk partene til mekling. Meklingfristen var midnatt mandag 23. mai (natt til tirsdag 24. mai). Utdanningsforbundet godtok ikke resultater og gikk til streik på området. Se mer om det her

De ordinære lønnsforhandlingene pågikk fra 6.-29. april. Forhandlingsfrist var midnatt 30. april (natt til 1. mai).

Se mer om tariffområdet KS

Det ble oppnåddd enighet i tariffområdet. Se mer om det her

Oppgjøret gikk til mekling med frist midnatt mandag 23. mai (natt til tirsdag 24. mai).

De ordinære lønnsforhandlingene pågikk fra 20.-29 april. Forhandlingsfrist var midnatt 30. april (natt til 1. mai).

Se mer om tariffområdet Oslo kommune her

Det er oppnådd enighet i tariffområdet. Se mer om det her

Årets tariffoppgjør i staten gikk til mekling. Meklingen hadde frist mandag 23. mai klokken 24.00. 

De ordinære lønnsforhandlingene i staten pågikk fra 20.-29. april. 

Se mer om tariffområdet stat her

Partene kom til enighet i tvungen mekling onsdag 16. november. Ser mer om det her

Meklingen førte ikke fram og det er nå streik i PBL-området. Se mer om det her

Forhandlingene skulle foregått 27. og 28. juni. Men på grunn av brudd i KS-området, bestemte partene at forhandlingene i PBL skulle gjennomføres på oppsatte reservedatoer 30. og 31. august. 

Det ble allerede tirsdag 30. august brudd i forhandlingene, og oppgjøret går nå til mekling fredag 14. oktober. 

Se mer om tariffområdet PBL her

Det er oppnådd engighet på alle områder i Spekter. Forhandlingsstart for A-del er 5. april 2022.

Norlandia, område 12. Det ble 7. juni oppnådd enighet på området. Se mer om det her

B-dels forhandlinger ble gjennomført 11. og 12. mai. Felles krav og felles forhandlinger sammen med Fagforbundet, Delta, Lederne og FO.

Område 10 og 13.

Det ble 10. juni oppnådd enighet på områdene. Se mer om det her

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser) med samtlige hovedorganisasjoner. A2-forhandlinger 13. mai. Partene ble enige om å utsette A2-forhandlingenetil til 10.juni. 

Område 4. Her er B-dels forhandlinger ved Studentsamskipnadene i Stavanger, Vestland, Sørøst–Norge og i Oslo, ferdige.

Se mer om tariffområdet Spekter her

Partene har kommet fram til en løsning. Se mer om det her.

Det gjenstår fortsatt forhandlinger for KS-like virkesomheter - først og fremst gjelder dette barnehager og skoler for Utdanningsforbundets del. Disse er avtalt til 14. og 15. november. Dette har nå endt med løsning. Se mer her

I Virke var det satt opp to alternative tidspunkter for forhandlingene - avhengig av hvordan situasjonen i tariffområdet KS så ut.

Hvis det forelå en løsning i KS tidlig nok, skulle forhandlingene i Virke gjennoføres 21.-23. juni. Siden det ikke forelå en løsning i KS, ble forhandlingene i Virke gjennomført 12.-14. september.

Se mer om tariffområdet Virke her

Ikke satt forhandlingsstart.

Se mer om tariffområdet FUS her

Det ble enighet i forhandlingene natt til lørdag 29. oktober. Se mer om det her

Man er enige om å fortsette forhandlingene. Se mer om det her

Partene er enige om å starte forhandlingene 27. september.

Se mer om tariffområdet KA her