Tariffkalender

Her finner du status og dato for de forskjellige lønnsoppgjørene. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Det er foreløpig ikke satt datoer for lønnsoppgjøret 2022. Men under finner du informasjon om hva som skjedde for alle tariffområdene i lønnsoppgjøret 2021.

KS (kommunal sektor)

Streiken i KS-området ble stanset ved tvungen lønnsnemnd fredag 4. juni. Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom KS og Unio blel gjennomført 16. september. Kjennelsen foreligge og kan finnes her

Oslo kommune

Streiken i Oslo kommune ble stanset ved tvungen lønnsnemnd 7. juni. Hovedforhandlingen i saken for Rikslønnsnemnda mellom Oslo kommune og Unio ble gjennomført 27. september. Kjennelsen foreligger og finnes her

Staten

Det ble oppnådd enighet i mekling 27. mai. Se egen side

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Forhandlingsstart skulle vært 30. august i mellomoppgjøret 2021, men ble utsatt til 11. oktober. Partene ble enige i forhandlinger. Se egen side

Spekter

Forhandlingsstart Spekter (A-del) var 14. april i mellomoppgjøret 2021. Partene oppnådde ikke enighet for område 10 og 13 (Spekter Helse), og Spekter var i streik til og med 15. juni. Streiken ble avsluttet ved frivillig lønnsnemnd. Nemndas behandling er nå klar. Se egen side

Virke

Forhandlingsstart var 21. juni i mellomoppgjøret 2021. Det er oppnådd enighet for alle Landsoverenskomstene. Se egen side

FUS/Trygge Barnehager

Forhandlingsstart var 25. oktober i mellomoppgjøret 2021, og det ble oppnådd enighet. Se egen side

KA – kirkelige virksomheter

Det ble oppnådd enighet 31. august. Se egen side