Tariffkalender

Her finner du status og dato for de forskjellige lønnsoppgjørene. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Januar

5. NHOs årskonferanse
16.-17. Unios tariffseminar for pressen

Februar

2. SSBs lønnsstatistikk for 2022
20. TBUs foreløpige rapport foran 2023-oppgjøret 
21. LOs representantskapsmøte

Mars

8. Unios inntektspolitiske konferanse
27. Lønnsforhandlinger mellom LO og NHO starter (frontfaget)
30. Forhandlingsfrist frontfaget
31. TBU, endelig rapport 2023

April

14./15. Eventuell mekling i frontfaget

Se utvidet tariffkalender hos Unio

Forhandlingsstart i KS er satt til torsdag 20. april. Forhandlingsfrist er midnatt søndag 30. april (natt til 1. mai).

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai. Frist for å bli enige dersom det blir meklng er innen midnatt onsdag 24. mai (natt til 25. mai).

Se mer om tariffområdet KS

Forhandlingsstart i Oslo kommune er satt til fredag 21. april kl. 10.00.

Krav 2 fra arbeidstakerorganisasjonen leveres tirsdag 25. april kl. 10.00.
Krav/tilbud 2 fra Oslo kommune kommer torsdag 27. april kl. 10.00.

Krav 3 fra arbeidstakerorganisasjonene leveres fredag 28. april kl. 10.00.

Forhandlingsfrist er midnatt søndag 30. april (natt til 1. mai).

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai. Frist for å bli enige dersom det blir meklng er innen midnatt onsdag 24. mai (natt til 25. mai).

Se mer om tariffområdet Oslo kommune her

Forhandlingsstart i staten er torsdag 27. april kl. Forhandlingsfrist er midnatt søndag 30. april (natt til 1. mai).

Eventuell mekling starter onsdag 3. mai. Frist for å bli enige dersom det blir meklng er innen midnatt onsdag 24. mai (natt til 25. mai).


Se mer om tariffområdet stat her

Det er ikke avtalt forhandlingsoppstart.

Se mer om tariffområdet PBL her

Det er avtalt forhandlingsoppstart for innledende sentrale forhandlinger i Spekter 18. april.

Se mer om tariffområdet Spekter her

Forhandlingsoppstart i Virke HUK er mandag 19. og tirsdag 20. juni.

Alternative datoer er 11.–12. september dersom det blir forsinkelser i oppgjøret for stat og/eller kommune).

Se mer om tariffområdet Virke her

Det er ikke avtalt forhandlingsoppstart.

Se mer om tariffområdet FUS her

Forhandlingsoppstart i KA er torsdag 15. juni. Reservedato er torsdag 31. august.

Se mer om tariffområdet KA her