Tariffkalender

Her finner du status og dato for de forskjellige lønnsoppgjørene. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Januar

17. Unios digitale tariffseminar

Februar

18. TBU, foreløpig rapport
22. LOs representantskap vedtar krav til oppgjøret

Mars

9. Forhandlingsstart for industrien/frontfaget
9. Unios inntektspolitiske konferanse
15. Unios inntektspolitiske uttalelse
30. Forhandlingsfrist for industrien/frontfaget (midnatt)
TBU, endelig rapport

Juni

TBU, «Etter inntektsoppgjørene 2022» – oppsummering av lønnsoppgjørene


Se mer på Unios tariffkalender

Etter brudd i årets lønnsoppgjør gikk partene til mekling. Meklingfristen var midnatt mandag 23. mai (natt til tirsdag 24. mai). Utdanningsforbundet godtok ikke resultater og er i streik på området. Se mer om det her

De ordinære lønnsforhandlingene pågikk fra 6.-29. april. Forhandlingsfrist var midnatt 30. april (natt til 1. mai).

Se mer om tariffområdet KS

Det ble oppnåddd enighet i tariffområdet. Se mer om det her

Oppgjøret gikk til mekling med frist midnatt mandag 23. mai (natt til tirsdag 24. mai).

De ordinære lønnsforhandlingene pågikk fra 20.-29 april. Forhandlingsfrist var midnatt 30. april (natt til 1. mai).

Se mer om tariffområdet Oslo kommune her

Det er oppnådd enighet i tariffområdet. Se mer om det her

Årets tariffoppgjør i staten gikk til mekling. Meklingen hadde frist mandag 23. mai klokken 24.00. 

De ordinære lønnsforhandlingene i staten pågikk fra 20.-29. april. 

Se mer om tariffområdet stat her

Forhandlingene skulle foregått 27. og 28. juni. Men på grunn av brudd i KS-området, har partene bestemte at forhandlingene i PBL gjennomføres på oppsatte reservedatoer 30. og 31. august. 

Se mer om tariffområdet PBL her

Det er oppnådd engighet på alle områder i Spekter. Forhandlingsstart for A-del er 5. april 2022.

Norlandia, område 12. Det ble 7. juni oppnådd enighet på området. Se mer om det her

B-dels forhandlinger ble gjennomført 11. og 12. mai. Felles krav og felles forhandlinger sammen med Fagforbundet, Delta, Lederne og FO.

Område 10 og 13.

Det ble 10. juni oppnådd enighet på områdene. Se mer om det her

A1-forhandlinger (sosiale bestemmelser) med samtlige hovedorganisasjoner. A2-forhandlinger 13. mai. Partene ble enige om å utsette A2-forhandlingenetil til 10.juni. 

Område 4. Her er B-dels forhandlinger ved Studentsamskipnadene i Stavanger, Vestland, Sørøst–Norge og i Oslo, ferdige.

Se mer om tariffområdet Spekter her

I Virke er det satt opp to alternative tidspunkter for forhandlingene - avhengig av hvordan situasjonen i tariffområdet KS ser ut.

Dersom det foreligger en løsning i KS tidlig nok, vil forhandlingene i Virke gjennoføres 21.-23. juni. Dersom det ikke foreligger en løsning i KS, vil forhandlingene i Virke gjennomføres 12.-14. september.

Se mer om tariffområdet Virke her

Ikke satt forhandlingsstart.

Se mer om tariffområdet FUS her

Ikke satt forhandlingsstart.

Se mer om tariffområdet KA her