Tariffkalender

Her finner du status og dato for de forskjellige lønnsoppgjørene. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Endringer kan forekomme. Vi oppdaterer med endringsdato under hvert tariffområde dersom det er endringer. 

KS (kommunal sektor)

Streiken i KS-området ble stanset ved tvungen lønnsnemnd fredag 4. juni. Hovedforhandling i saken for Rikslønnsnemnda mellom KS og Unio vil skje den 16. september. Kjennelsen vil foreligge samme uke. Mer om KS-området

Oslo kommune

Streiken i Oslo kommune ble stanset ved tvungen lønnsnemnd 7. juni. Hovedforhandlingen i saken for Rikslønnsnemnda mellom Oslo kommune og Unio vil skje 27. september. Se mer om det her. Se mer om tarfiffområdet Oslo kommune her

Staten

Det ble oppnådd enighet i mekling 27. mai. Se egen side

PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Forhandlingsstart skulle vært 30. august i mellomoppgjøret 2021, men er utsatt til 11. oktober (*endret 23. august). Se egen side

Spekter

Forhandlingsstart Spekter (A-del) var 14. april i mellomoppgjøret 2021. Partene oppnådde ikke enighet for område 10 og 13 (Spekter Helse), og Spekter var i streik til og med 15. juni. Streiken ble avsluttet ved frivillig lønnsnemnd. Nemndas behandling er nå klar (*endret 27. august). Se mer om videre frister her. Se egen side

Virke

Forhandlingsstart var 21. juni i mellomoppgjøret 2021. Det er oppnådd enighet for Landsoverenskomsten (LOK) for Høgskoler, LOK for museer, LOK for Virksomheter § 26 og (LOK) for spesialisthelsetjenesten. Resten av landsoverenskomstemen skal forhandles 14. oktober (*endret 15. september).  Se egen side

FUS/Trygge Barnehager

Forhandlingsstart er utsatt til 25. oktober i mellomoppgjøret 2021 (*endret 31. august). Se egen side

KA – kirkelige virksomheter

Det ble oppnådd enighet 31. august. Se egen side