Tariffkalender

Her finner du status og dato for lønnsoppgjøret i de forskjellige tariffområdene straks de er kjent. Endringer vil bli publisert fortløpende.

Februar

5. - SSBs lønnsstatistikk for 2023

15. - Norges Bank: Sentralbanksjefens årstale

15. - Unios tariffseminar for pressen, kl. 10.30–12.00

16. - TBU foreløpige rapport foran 2024-oppgjøret

Mars

8. - Unios inntektspolitisk konferanse kl. 10.30–14.30

22. - TBU endelig rapport foran 2024-oppgjøret

Se tariffkalender fra Unio for flere sentrale tariffdatoer

Det er avtalt forhandlingsstart i tariffområdet KS (kommuner og fylkeskommuner utenom Oslo) 15. april.

Frist for å komme til enighet er midnatt 30. april (natt til 1. mai). Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling 21. -23. mai. 

Se mer om tariffområdet KS her

Partene har avtalt forhandlingsstart 22. april kl. 1000.

Frist for å komme til enighet er midnatt 30. april (natt til 1. mai). Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling 21. -23. mai.

Se mer om tariffområdet Oslo kommune her

Partene har avtalt forhandlingsstart 22. april kl. 1200.

Frist for å komme til enighet er midnatt 30. april (natt til 1. mai). Dersom partene ikke blir enige, går oppgjøret til mekling. Eventuell meklingsdato bestemmes senere. 


Se mer om tariffområdet Staten her

Partene har avtalt forhandlingsstart 29. mai. Det er også avtalt forhandlinger 30. mai. Forhandlingene vil foregå i Oslo.

Se mer om tariffområdet PBL her 

Partene har avtalt innledende forhandlinger (A-del) 9. april. 

Se mer om tariffområdet Spekter her

Partene har avtalt forhandlinger i uke 25 (17.-21. juni). Dersom det blir mekling i offentlig sektor, så har partene avtalt å utsette forhandlingene til uke 38 (16.-20. september).

Se mer om tariffområdet Virke her

Partene har foreløpig ikke avtalt forhandlingsstart. 

Se mer om tariffområdet FUS/Trygge Barnehager her

Partene har avtalt å forhandle hovedtariffavtalen 11.-12. juni. Organisasjonsavtalen skal forhandles 18. juni.

Se mer om tariffområdet KA her

Partene har foreløpig ikke avtalt forhandlingsstart.

Se mer om tariffområdet Abelia her