Reglene for uravstemning

Lurer du på uravstemningsreglene i forbundet? Her er en kort gjennomgang av hvordan og hvorfor.

Dette gjelder ved uravstemning i Utdanningsforbundet:

  • Det er alltid sentralstyret som tar stilling til om et forhandlings- eller meklingsresultat skal ut til uravstemning blant medlemmene. Forbundet pleier ikke å avholde uravstemninger i mellomoppgjør – slik vi hadde i 2021 – men har alltid hatt uravstemninger i hovedtariffoppgjørene. For tariffområdene KS, Oslo kommune og staten gjelder hovedtariffavtalens kapittel 6 om andreårsbestemmelsen: Partenes valgte organer (representantskap, landsstyre, hovedstyre) skal ha fullmakt til å godkjenne et forhandlingsresultat eller meklingsresultat. Det betyr at sentralstyret avgjør om et meklingsresultat skal avises eller godtas. Det blir ikke sendt ut til uravstemning.

  • Hovedregelen er følgende: Har flertallet av medlemmene i tariffområdet stemt for forslaget, er det vedtatt. Har flertallet av medlemmene stemt mot, er det forkastet.

  • For at resultatet skal være bindende for sentralstyret i forbundet må 2/3 av medlemmene i tariffområdet ha deltatt i avstemningen.

  • Hvis færre enn 2/3 av medlemmene i et tariffområde har deltatt i uravstemningen, er resultatet bare rådgivende for sentralstyret. På denne måten skal regelverket hindre at et mindretall av medlemmene skal kunne ta avgjørelser om for eksempel streik på vegne av hele organisasjonen. Da er det sentralstyret i Utdanningsforbundet som avgjør om resultatet skal godtas eller forkastes.

Siste om lønnsoppgjøret

Flere nyheter