Til foresatte som er berørt av streiken

Her finner dere svar på de vanligste spørsmålene når de ansatte i barnehagene streiker. Vi kommer til å fylle på med flere spørsmål og svar etter hvert som behovet melder seg.

Aller helst ville de ansatte vært på jobb i barnehagen nå, men dessverre har vi ikke noe valg: Våre medlemmer i PBL-området skal ha like god pensjon som ansatte i offentlige barnehager.

Dessverre er det barn og foreldre som rammes av at arbeidsgiveren vår (PBL) ikke vil sikre at barnehageansatte i private barnehager får en anstendig pensjon. Såkalt tredjepart vil alltid rammes når et tariffoppgjør ender med konflikt og streik. Dette er beklagelig, og vi gjør det vi kan for at konsekvensene skal bli så små som mulig.

Hvordan forholder foreldre og barn seg til at en barnehage er tatt ut i streik? Skal de for eksempel møte opp som vanlig likevel?

Det avgjør arbeidsgiver.

Kan barnehagen holdes åpen selv om ansatte er tatt ut i streik?

Barnehagen kan fortsatt være åpen så lenge det er mulig å drifte i tråd med lover og forskrifter. Dette vil avhenge av graden av uttak i den enkelte barnehage. Dersom et betydelig antall ansatte er tatt ut i streik må barnehagen mest sannsynlig stenge.

Barnehageloven stiller krav til pedagogisk bemanning for at det tilbudet som gis skal kunne kalles barnehage. Det innebærer at barnehageeier ikke kan sette assistenter eller fagarbeidere til å gjøre jobben til pedagogiske ledere når barnehagelærerne streiker. Barnehageeier kan heller ikke endre på vaktlister eller sette inn vikarer for å erstatte streikende ansatte.

Hva med de barna som har særskilte behov? Kan det søkes dispensasjon fra streiken?

Utdanningsforbundet er opptatt av å skjerme barn med særskilte behov. Det har vært utgangspunktet for streikeuttaket. Etter at streiken er i gang, vil det likevel kunne oppstå særlige tilfeller der det vil bli aktuelt å søke dispensasjon for navngitte enkeltmedlemmer. For å unngå alvorlige følger for barn med særskilte behov, vil vi være positive til å innvilge disse.

Må de samme ansatte være ute i streik, eller kan dere bytte på?

Når vi tar ut ansatte i streik er det en midlertidig oppsigelse av arbeidsavtalen. Det innebærer at de ikke har en stilling å gå tilbake til før streiken er over. Den eneste muligheten er at arbeidsgiver søker dispensasjon for enkeltpersoner.