Så mye taper PBL-ansatte i pensjon hvert år

Som ansatt i en barnehage i PBL-området risikerer du å få vesentlig dårligere pensjon enn ansatte i andre barnehager – uansett alder og lønnsnivå.

Ansatte i PBL-barnehager taper store pensjonsbeløp sammenlignet med ansatte i andre barnehager – uansett lønnsnivå og alder. Det viser beregninger Howden har gjennomført på oppdrag fra Utdanningsforbundet. De har sett nærmere på de forskjellige AFP-ordningene.

Jo mer du tjener, jo mer pensjon taper du. Styrerne kommer derfor desidert dårligst ut: En styrer i en PBL-barnehage, født i 1968 med en årslønn på 650.000 kroner, som tar ut pensjon fra 67 år, vil tape ca. 66.000 kroner hvert år. 

Pensjon avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel fødselsår og lønn. Under ser du eksempler på pensjonsutbetalingene til ansatte med PBLs AFP-ordning, født i henholdsvis 1968, 1970, 1980 og 1990 – med tre ulike lønnsnivåer. Du ser også hvordan pensjonsutbetalingene deres ville ha sett ut dersom de jobbet i en barnehage som følger Fellesordningen (LO/NHO)

Barnehageansatte født i 1968

Hvis Kari, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, er født i 1968 og har 550.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 206.628 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Kari ha fått utbetalt 252.364 kroner i året med fellesordningen til LO/NHO inkludert folketrygd. Altså taper Kari 45.736 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik)

Hvis Per, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1968 med en årslønn på 550.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil han få utbetalt 252.546 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Per ha fått utbetalt 308.445 kroner dersom han jobbet i en barnehage med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Per 55.899 kroner per år (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Hvis Sofie, som jobber som styrer i en PBL-barnehage, født i 1968 med en årslønn på 650.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 298.463 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Sofie ha fått utbetalt 364.526 kroner med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Sofie 66.063 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Barnehageansatte født i 1970

Hvis Kari, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, er født i 1970 og har en årslønn på 450.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 203.507 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Kari ha fått utbetalt 248.628 kroner med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Kari 45.121 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

 

Hvis Per, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1970 med 550.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil få utbetalt 248.730 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Per ha fått utbetalt 303.878 kroner med fellesordningen til LO/NHO inkludert folketrygd. Altså taper Per 55.148 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

 

Hvis Sofie, som er styrer i en PBL-barnehage, født i 1970 og har en årslønn på 650.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 293.954 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Sofie ha fått utbetalt 359.129 kroner med fellesordningen til LO/NHO inkludert folketrygd. Altså taper Sofie 65.175 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Barnehageansatte født i 1980

Hvis Kari, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1980 og med 450.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 190.035 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Kari ha fått utbetalt 232.481 kroner med fellesordningen til LO/NHO inkludert folketrygd. Altså taper Kari 42.446 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Hvis Per, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1980 og med 550.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil han få utbetalt 232.265 kroner fra folketrygden.

Til sammenligning ville Per ha fått utbetalt 284.144 kroner med fellesordningen til LO/NHO inkludert folketrygd. Altså taper Per 51.879 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Hvis Sofie, som er styrer i en PBL-barnehage, født i 1980, med en årslønn på 650.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 274.495 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville Sofie fått utbetalt 335.806 kroner med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Sofie 61.311 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Barnehageansatte født i 1990

Hvis Kari, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1990 med 450.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 179.057 kroner i året fra folketrygden.

Til sammenligning ville hun ha fått utbetalt 219.277 kroner i året med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Kari 40.220 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik). 

Hvis Per, som jobber som barnehagelærer i en PBL-barnehage, født i 1990 med 550.000 kroner i årslønn, tar ut pensjon fra 67 år, vil han få utbetalt 218.847 kroner i året fra folketrygden.

Til sammenligning ville han ha fått utbetalt 268.005 kroner med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Per 49.158 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Hvis Sofie, som jobber som styrer i en PBL-barnehage, født i 1990 med en årslønn på 650.000 kroner, tar ut pensjon fra 67 år, vil hun få utbetalt 258.638 kroner i årlig pensjon fra folketrygden.

Til sammenligning ville hun fått utbetalt 316.733 kroner med fellesordningen til LO/NHO (inkludert folketrygd). Altså taper Sofie 58.095 kroner i året (ikke medregnet tjenestepensjonen, som vil være noenlunde lik).

Får også dårligere tjenestepensjon

Pensjon består av flere deler: Folketrygd, tjenestepensjon fra arbeidsgiver og AFP. Enkelte har også egen pensjonssparing.

I tillegg til at mange medlemmer med PBLs pensjonsavtale vil tape store pensjonsbeløp i folketrygden, vil de også få dårligere tjenestepensjon.

Fagforbundet har gjort en enkel beregning på hva det vil innebære at pensjonssparesatsen settes ned fra sju til fem prosent, som er den reduksjonen streiken dreier seg om.

For en 27-åring, som jobber i 40 år, og som tjener om lag 450.000 kroner, vil forskjellen i tjenestepensjon fra 67 år utgjøre mellom 14.000 og 20.000 kroner hvert år av pensjonslivet.

En kort forklaring om pensjon i PBL