Medlemsgruppe videregående opplæring

Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lærere i videregående skole og i Nordland har vi pr februar 2017 1 143 medlemmer, i alle grupper fra faglærere til lektorer.

Medlemsgruppe videregående opplæring består av blant annet lærere, avdelingsledere og rektorer ved de videregående skolene, inkludert fagskolene og ansatte og ledere innen PPT, karrieresentre og utdanningsavdelingen i Nordland fylkeskommune.

Vi har tillitsvalgte ved alle videregående skoler i Nordland og hovedtillitsvalgte på fylkesnivå.

 Våre tillitsvalgte får god skolering gjennom våre kurs i lov- og avtaleverk samt andre aktuelle tema. Vi arrangerer egne nettverk for medlemsgruppen i tillegg til kontaktforum VGO og lederutvalg.

 Utdanningsforbundet ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår samt profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål slik som eksempelvis skoleutvikling og utdanningsledelse, undervisingsvurdering og tilbudsstruktur.

Kontaktperson videregående opplæring

Avbildet: Viggo Albertsen
Viggo Albertsen

Kontaktperson videregående opplæring