Kontaktinformasjon

Telefon: 48233648
Adresse: c/o Narvik Kommeune, Postboks 64, 8501 NARVIK

Ledelse

Avbildet: Kirsti Torbergsen
Kirsti Torbergsen

Leder

Avbildet: Sebastian Bantow
Sebastian Bantow

Nestleder