Kursplan for 2023 - Nordland

Kurs og møter for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordland våren 2023:

Dato Kurs Målgruppe Sted
4.-5. januar

SEK 0123 – Stat 

Tillitsvalgte i UH/stat  Sentralt kurs
10.-11. januar

SEK 0223

Regionalt kurs I

Lokallagsledere + 4 fra fylkesstyre inkl. HTV-F  Sentralt kurs
24.-25. januar Nettverkskurs GSK/BHG  Kontaktperson for grunnskole (en fra hvert lokallag) Radisson blu, Bodø
31. jan-1. feb SEK0723 Forhandlingsledelse Nye forhandlingledere KS (ny HTV) Sentralt kurs
7.-8. feb FiNoTro - kurs for voksenopplærina Kurs for atv og htv Tromsø
14.-15. februar LL-kurs Lokallagsledere i Nordland Radisson blu, Bodø
7.-8. mars TV3 KS Nye arbeidsplasstillitsvalgte Radisson blu, Bodø
16.-17. mars SEK 1423 TV3 STAT Nye ATV i STAT  Sentralt kurs
7.-8.-9. mars TV3 private barnehager Nye arbeidsplasstillitsvalgte Radisson blu, Bodø
14.-15. mars FiNoTro PPT-kurs ATV i PPT Tromsø
23.-24. mars  LL/HTV-kurs Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte  
18. april TV4 Nye ATV, alle områder Radisson blu, Bodø
9.-11. mai Forhandlingledelse i stat HTV/ATV som skal forhandle Sentralt kurs
9.-11. mai Fylkesårsmøte Delegater og fylkesstyret Ramsalt hotel
6.-7. juni  LL/HTV og ATV-F kurs   Radisson blu, Bodø
       

 

Oversikt over kurs og møter for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordland 2022:

Dato Kurs Målgruppe Sted
11. januar SEK-kurs: ATV i UH ATV og HTV UH-sektoren  
25. januar SEK-kurs: Nye forhandlingsledere Nye forhandlingledere  
26. januar (usikker dato) LL-kurs Lokallagsledere Digitalt kurs
27. januar SEK-kurs: Regionalt kurs 2 Lokallagsledere + 4 fra FST Digialt kurs
9.-10.-11. februar TV2-3 private barnehager Nye ATV i private barnehager Ramsalt, Bodø
16.-17. februar TV3 KS Nye ATV i KS skole/barnehage (+private skoler) Ramsalt, Bodø
8.-9. mars LL/HTV-kurs LL/HTV Ramsalt, Bodø
16.-17. mars PPT-kurs FiNoTro ATV i PPT Troms/Finnmark
16.-17. mars Voksenopplæring ATV i voksenopplæringa  
17.-18. mars SEK-kurs: TV3 Stat Nye ATV i stat  
20.-21. april SEK-kurs: Forhandlingledelse stat Tillitsvalgte på statlige avtaleområder som leder lokale forhandlinger  
3. mai TV4 Nye ATV - alle tariffområder Ramsalt, Bodø
11.-12. mai LL/HTV-ATV-VGO-kurs LL/HTV/ATV-F Ramsalt, Bodø
1. juni SFO-kurs Medlemmer som jobber i SFO Thon Nordlys, Bodø
24.-25. august SEK 3122 Nye lokallagsledere Nye lokallagsledere Sentralt kurs
5.-6. sept SEK 3622 Nye HTV Nye HTV kommune Sentralt kurs
27.-28. sept LL/HTV-kurs LL og HTV AVLYST
4.-5. okt Ungseminar Kurs for unge medlemmer under 36 år

AVLYST

5.-6. okt Kurs for nye LL/HTV/nestledere LL/HTV/nestledere

Radisson blu, Bodø

18.-19. okt SEK 4522 Voksenopplæringa ATV i voksenopplæringa og 1 fra fylkeslaget

Sentralt kurs

20.-21. okt TV2 STAT Nye ATV stat

Sentralt kurs

24.-26. okt

25.-26. okt 

LL-kurs

HTV-kurs

Lokallagsledere

Hovedtillitsvalgte

Radisson blu, Bodø

8.-9. nov SEK 5022 - STAT Alle tillitsvalgte på statlige avtaleområder

Sentralt kurs

8.-9. nov Nordlandsforum Kommer

Radisson blu, Bodø

10.-11. nov Ungseminar Kurs for unge medlemmer under 36 år

Radisson blu, Bodø

18. nov SEK 5222 HTV i samiske kommuner HTV fra lokallag som har skoler som underviser i samisk

Sentralt kurs, videokurs

23.-24. nov TV2 KS Nye arbeidsplasstillitsvalgte

Radisson blu, Bodø

30. nov-1. des LL/HTV, ATV-F kurs  LL/HTV, ATV-F

Radisson blu, Bodø

SEK-kurs betyr at det er sentrale kurs. Kursene som ikke står SEK på er fylkeslagets kurs.