Kursplan for 2024 - Nordland

Kurs og møter for tillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordland våren 2024:

Dato Kurs Målgruppe Sted
9.-10. januar

SEK 0124 – Tillitsvalgte i UH 

Tillitsvalgte i UH  Sentralt kurs
9.-10. januar

SEK 6124

NAV - UNIO konferanse

Tillitsvalgte i NAV   
18. januar LL-kurs  Lokallagsledere Ramsalt, Bodø
7.-8. februar SEK 0524 - Regionalt kurs 4  Lokallagsledere og fire fra fylkesstyret Sentralt kurs
12.-13. februar HTV-kurs (tema: forhandlingsledelse) Hovedtillitsvalgte Ramsalt Bodø
5.-6. mars TV3 KS Nye arbeidsplasstillitsvalgte Scandic Havet, Bodø
5.-6.-7. mars TV3 private barnehager Nye arbeidsplasstillitsvalgte Scandic Havet, Bodø
6.-7. mars SEK 1424 Forhandlingsledelse Nye forhandlingsledere KS Sentralt kurs
13.-14. mars TV3 Stat Nye arbeidsplasstillitvalgte Sentralt kurs
10.-11. april SEK 2324 - Helseforetak Tillitsvalgte i helseforetakene (Spekter helse/Virke helse) Sentralt kurs
24.-25. april SEK 2624 - Statlige samiske skoler Tillitsvalgte på statlige samiske skoler Sentralt
24.-25. april FiNoTro PPT-kurs ATV i PPT Alta
25.-26. april  LL/HTV + ATV-F kurs Lokallagsledere, hovedtillitsvalgte og ATV i fylkeskommunen Ramsalt, Bodø
30. april TV4 Nye ATV, alle områder Radisson blu, Bodø
9.-11. mai Forhandlingledelse i stat HTV/ATV som skal forhandle Sentralt kurs
10.-11. juni  LL/HTV  Lokallagsledere og hovedtillitsvalgte Ramsalt, Bodø
       

SEK-kurs betyr at det er sentrale kurs. Kursene som ikke står SEK på er fylkeslagets kurs.