Ledere

Utdanningsforbundet satser på ledere. Alle lokallagene i Nordland har et styremedlem som er representant for ledermedlemmene. Disse 44 ledermedlemmene danner lederrådet i Nordland som møtes en gang i året.

Det er også nedsatt et eget arbeidsutvalg som jobber jevnt med satsingen på ledermedlemmene i tråd med årsmøtevedtaket fra 2015:

Årsmøtet i Utdanningsforbundet Nordland mener det er viktig å satse på, rekruttere og beholde ledere. 
Årsmøtet gir styret i oppgave å utarbeide strategier for lederne i Utdanningsforbundet Nordland.
Lederpolitikken må klargjøres og profileres.
Skoleringstilbudet til lederne må styrkes, blant annet med en egen kursmodul for ledere.

Ut fra dette er det igangsatt ulike tiltak for å beholde og rekruttere ledermedlemmer:

  • Velkomstbrev til alle nye ledermedlemmer.
  • Årlig lederkonferanse. En konferanse kun for våre ledermedlemmer, dekket i sin helhet av Utdanningsforbundet Nordland.
  • Eget informasjonsskriv ved behov.
  • Årlig lederråd for ledermedlemmene i lokallagsstyrene.
  • Vi besøker og holder innlegg i lokallaget/regionene ved lederråd
  • Fokus på lederne i møtet med lokallagslederne og HTV
  • Skolering, både felles med tillitsvalgte og alene som lederrepresentant 

 

Kontaktperson ledere

Avbildet: Trond Hagen
Trond Hagen

Kontaktperson ledere

Telefon: 91 73 22 79

Les også