Stipendordning

Nordland

Utdanningsforbundet Nordland etablerte 01.01.10 en stipendordning for medlemmene i fylket. Stipendet tildeles medlemmer som ønsker å delta på kurs, konferanser eller studieturer, som bidrar til utvikling innenfor egne fag/arbeidsområder, og som ikke er del av studiepoenggivende videreutdanning. Statuttene ble revidert i desember 2018 og det er nå to søkemuligheter pr år. 1. mai og 1. oktober.