Faglig-administrativt støttesystem

Faglig Administrativt Støttesystem (FAS) dekker medlemsgruppen som ikke faller inn under ordinære skoler og barnehager med undervisning/opplæring.

Rundt 400 medlemmer i Nordland tilhører FAS-området. Disse arbeider eksempeltvis i PP-tjenesten, på skolekontor på bibliotek, på museer, på sykehus, i BUP og andre arbeidsplasser hvor en ikke arbeider til daglig i skoler og barnehager med undervisning/opplæring.

FAS Nordland arbeider tett opp mot Troms og Finnmark. Særlig samarbeider vi i forhold til nettverksarbeid og kurs. Årlig arrangerer vi et kurs for arbeidsplasstillitsvalgte i FAS, i tillegg til et kurs rettet mot tillitsvalgte i PP-tjenesten. Disse kursene ambulerer mellom Nordland, Troms og Finnmark.

Leder for sentralt kontaktforum FAS er Ida Næss Hjetland. Hun sitter også i sentralstyret.

FAS er i Nordland representert i fylkesstyret med en representant; Rakel Hunstad.

 

Kontakforum FAS

Rakel Hunstad Fylkesstyret i Utdanningsforbundet Nordland, PPT Fauske-Sørfold
Britt Inger Wigen Bodø, pedagogisk psykologisk rådgiver
Maria Dønnestad Fauske, miljøterapeut, Rødvika ungdomssenter
Nancy Voll Lyster Vågan, skole- og barnehagefaglig rådgiver
Ida Trældal Rystad (vara) Narvik, rådgiver barnehagemyndighet
Espen A. Hagen  Rana, miljøterapeut, Bufetat

 

Kontaktperson FAS Nordland
Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Kontaktperson FAS

Telefon: 92 05 24 01