Faglig-administrativt støttesystem (FAS)

Faglig Administrativt Støttesystem (FAS) dekker medlemsgruppen som ikke faller inn under ordinære skoler og barnehager med undervisning/opplæring.

Rundt 400 medlemmer i Nordland tilhører FAS-området. Disse arbeider eksempeltvis i PP-tjenesten, på skolekontor på bibliotek, på museer, på sykehus, i BUP og andre arbeidsplasser hvor en ikke arbeider til daglig i skoler og barnehager med undervisning/opplæring.

FAS Nordland arbeider tett opp mot FAS Troms og FAS Finnmark. Særlig samarbeider vi i forhold til nettverksarbeid og kurs. Årlig arrangerer vi et kurs for FAS generelt og et krus rettet spesielt mot tillitsvalgte i PP-tjenesten. Disse kursene ambulerer mellom Nordland, Troms og Finnmark.

Leder for sentralt kontaktforum FAS er Gro Hardtveit. Hun sitter også i sentralstyret.

FAS er i Nordland representert i fylkesstyret med en representant; Rakel Hunstad. Hun sitter sammen med Kenneth Pedersen, Britt Inger Wigen, Ida Trældal og Linda Lauritssen i kontaktforum FAS for Utdanningsforbundet Nordland.

Kontaktperson FAS Nordland
Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Kontaktperson FAS

Telefon: 92 05 24 01