Universitet og høgskole (UH)

Universitets- og høgskolesektoren er en viktig medlemsgruppe. Sektoren jobber for å støtte pedagogisk utdannede som arbeider ved våre universitets- og høgskoler.

Innenfor universitet og høgskole er vi opptatt av å kjempe for gode utdanningstilbud i Nordland.

Vi er opptatt av at lærerutdanningene i fylket skal være tilrettelagt både for ungdom som ønsker å studere på campus og eldre studenter som har mer behov for fleksible utdanningsmodeller. Kvalitet og faglig bredde må ivaretas for å øke attraktiviteten.

Medlemsgruppen for universitet og høgskole har om lag 80 medlemmer fordelt på studiestedene Narvik (UiT), Bodø, Mo og Nesna (NU).

Medlemsgruppen tilhører området stat og vi har fått et nytt lønnssystem som er et aktuelt område å følge opp for å ivareta lønnsutviklinga for våre medlemmer.

Kontaktperson universitet og høgskole

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Kontaktperson universitet og høgskole