Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordland.

Ledelse

Avbildet: Anita Karlsen
Anita Karlsen

Leder

Avbildet: Karen Strandenæs
Karen Strandenæs

Nestleder

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Styremedlem

Avbildet: Trond Are Fjordtun
Trond Are Fjordtun

Styremedlem

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Styremedlem

Avbildet: Heidi Hansen
Heidi Hansen

Styremedlem

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Styremedlem

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Styremedlem

Avbildet: Tom Rune Mathisen
Tom Rune Mathisen

Styremedlem

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Styremedlem

Avbildet: Trygve Svenning
Trygve Svenning

Styremedlem

Avbildet: Elisabeth Tobiassen
Elisabeth Tobiassen

Styremedlem

Avbildet: Karina Karlsen Helgesen Vertot
Karina Karlsen Helgesen Vertot

Styremedlem

Avbildet: Marianne Uteng
Marianne Uteng

1. varamedlem

Avbildet: Trond Ivar Myhre
Trond Ivar Myhre

2. varamedlem

Avbildet: Tor Eirik Moen
Tor Eirik Moen

3. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Holmvik
Elisabeth Holmvik

4. varamedlem

Avbildet: Merethe Paulsen Blomstervik
Merethe Paulsen Blomstervik

5. varamedlem

Avbildet: Inger Elise Johansen
Inger Elise Johansen

6. varamedlem

Avbildet: Linda Helen Hanssen Lauritsen
Linda Helen Hanssen Lauritsen

7. varamedlem

Avbildet: Anita Katrin Helgesen
Anita Katrin Helgesen

8. varamedlem

Avbildet: Laila Solholt
Laila Solholt

9. varamedlem

Avbildet: Anne Mette Bjørnvik Rosø
Anne Mette Bjørnvik Rosø

10. varamedlem

Avbildet: Lasse Egon Hanssen
Lasse Egon Hanssen

11. varamedlem

Avbildet: Marius Jessen Frøysa
Marius Jessen Frøysa

12. varamedlem

Avbildet: Siri Terese Skarvik Pettersen
Siri Terese Skarvik Pettersen

13. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Tobiassen
Elisabeth Tobiassen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Kontaktperson UH

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Kontaktperson FAS

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Leder av lederråd

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

HTV KS fylke

Avbildet: Heidi Hansen
Heidi Hansen

HTV KS fylke

Avbildet: Terje Knutsen
Terje Knutsen

HTV KS fylke

Avbildet: Odd Kjell Skaland
Odd Kjell Skaland

HTV KS fylke

Avbildet: Britt-Tove Bakken
Britt-Tove Bakken

HTV, Nordlandssykehuset HF

Avbildet: Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen
Jørn Petter Huseklepp Ramirez Grønn-Nielsen

HTV, Stiftelsen Fossumkollektivet

Avbildet: Nina Mari Hultgren
Nina Mari Hultgren

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten Stat

Avbildet: Heidi Humstad
Heidi Humstad

HTV, Studentongan barnehage

Avbildet: Eva Mikkelsen
Eva Mikkelsen

HTV, UiT Norges Arktiske Universitet

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Ine Tolleshaug-Glenjen
Ine Tolleshaug-Glenjen

HTV, Norlandia Health & Care Group AS

Avbildet: Ragna Hovig Ødegaardshaugen
Ragna Hovig Ødegaardshaugen

HTV, Nord Universitet