Styre og hovedtillitsvalgte

Styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Nordland.

Ledelse

Avbildet: Anita Karlsen
Anita Karlsen

Leder

Avbildet: Karen Strandenæs
Karen Strandenæs

Nestleder

Avbildet: Tor Eggesvik
Tor Eggesvik

Medlem

Avbildet: Trond Are Fjordtun
Trond Are Fjordtun

Medlem

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Medlem

Avbildet: Idar Notøy
Idar Notøy

Medlem

Avbildet: Inge Sneberg
Inge Sneberg

Medlem

Avbildet: Trygve Svenning
Trygve Svenning

Medlem

Avbildet: Elisabeth Tobiassen
Elisabeth Tobiassen

Medlem

Avbildet: Karina Karlsen Helgesen Vertot
Karina Karlsen Helgesen Vertot

Medlem

Avbildet: Siv Kristensen Fylling
Siv Kristensen Fylling

1. varamedlem

Avbildet: Anne Lise Nordvik Arntzen
Anne Lise Nordvik Arntzen

2. varamedlem

Avbildet: Tor Eirik Tor Moen
Tor Eirik Tor Moen

2. varamedlem

Avbildet: Tone Merethe Stokka
Tone Merethe Stokka

4. varamedlem

Avbildet: Heidi Skogstad Hansen
Heidi Skogstad Hansen

6. varamedlem

Avbildet: Tor Gunnar Ånes Nordhøy
Tor Gunnar Ånes Nordhøy

7. varamedlem

Avbildet: Elisabeth Tobiassen
Elisabeth Tobiassen

Kontaktperson BHG

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Kontaktperson GSK

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Kontaktperson VGO

Avbildet: Renate Karin Nordnes
Renate Karin Nordnes

Kontaktperson UH

Avbildet: Rakel Merete Hunstad
Rakel Merete Hunstad

Kontaktperson FAS

Avbildet: Liss-Mona Elvebakk Abrahamsen
Liss-Mona Elvebakk Abrahamsen

Kontaktperson ledermedlemmer

Avbildet: Trond Harald Hagen
Trond Harald Hagen

Leder av lederråd

Avbildet: Heidi Hansen
Heidi Hansen

HTV KS kommune

Avbildet: Terje Knutsen
Terje Knutsen

HTV KS fylke

Avbildet: Odd Kjell Skaland
Odd Kjell Skaland

HTV KS fylke

Avbildet: Britt-Tove Bakken
Britt-Tove Bakken

HTV, Nordlandssykehuset HF

Avbildet: Roger Hanssen
Roger Hanssen

HTV, Nord Universitet

Avbildet: Miriam Modalsli
Miriam Modalsli

HTV, Statped

Avbildet: Aud Inger Sandøy
Aud Inger Sandøy

HTV, Nord Studentsamskipnad

Avbildet: Torill Ringstad Sælen
Torill Ringstad Sælen

HTV, BUF Direktoratet