Grunnskole

Medlemsgruppe grunnskole er den største medlemsgruppen vår med 3.682 medlemmer i Nordland pr. februar 2017.


Lærere og ledere ved barneskoler, ungdomsskoler og voksenopplæring tilhører denne medlemsgruppen. Vi har tillitsvalgte ved de fleste arbeidsplassene i grunnskolen i Nordland.

Våre tillitsvalgte får god skolering gjennom våre kurs i lov- og avtaleverk samt andre aktuelle tema.

Vi ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og udanningspolitiske spørsmål.

Referater kontaktforum:

Referat GSK 01-20 - 30 januar 2020.docx

Kontaktperson grunnskole

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Kontaktperson grunnskole