Grunnskole

Medlemsgruppe grunnskole er den største medlemsgruppen vår. Er du lærer eller leder ved barneskole, ungdomsskole eller voksenopplæring, så tilhører du denne medlemsgruppen.

Vi har tillitsvalgte ved de fleste arbeidsplassene i grunnskolen i Nordland.

Våre tillitsvalgte får god skolering gjennom våre kurs i lov- og avtaleverk samt andre aktuelle tema.

Vi ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og udanningspolitiske spørsmål.


Kontaktperson grunnskole

Avbildet: Einar Hanssen
Einar Hanssen

Kontaktperson grunnskole