Barnehage

Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lærere i barnehagen - og vi er størst i både private og offentlige barnehager.

Medlemsgruppe barnehage består av blant annet barnehagelærere, styrere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger. Kontaktperson for barnehage i Nordland er Elisabeth Tobiassen.

Medlemsgruppe barnehage skal ivareta medlemmer både i private og kommunale barnehager. Vi jobber for å ivareta medlemmenes interesser lønns – og arbeidsvilkår og saker som omhandler barnehagepolitiske temaer.

Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet Nordland er et rådgivende organ for fylkesstyret. Vi skal i hovedsak diskutere saker som omhandler barnehage, og komme med innspill, forslag og synspunkter til fylkesstyret.

Vi består av 8 medlemmer fra kommunale og private barnehager, styrer, pedagogiske ledere og barnehagelærere. Elisabeth Tobiassen leder forumet. Vi er valgt for perioden 2023-2027.

Elisabeth Tobiassen Kontaktperson barnehage
Karina Vertot Fylkesstyremedlem
Tom Rune Mathisen Fylkesstyremedlem
Malin Sofie Tørrisplass Bodø
Jørgen Fagerland  Brønnøy
Amalie Bråten Fauske 
Kristin Angvoll Laksaa Narvik 
Lena Iglum Rana