Barnehage

Utdanningsforbundet er landets største organisasjon for lærere i barnehagen - og vi er størst i både private og offentlige barnehager.

Medlemsgruppe barnehage består av blant annet barnehagelærere, styrere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger. Kontaktperson for barnehage i Nordland er Elisabeth Tobiassen.

Medlemsgruppe barnehage skal ivareta medlemmer både i private og kommunale barnehager. Vi jobber for å ivareta medlemmenes interesser lønns – og arbeidsvilkår og saker som omhandler barnehagepolitiske temaer.

En gang i året arragerer vi et to-dagers nettverkskurs for kontaktperson barnehage i lokallagene. Her inviterer vi gjerne eksterne forelesere. Seminaret er et viktig forum for gruppediskusjoner og erfaringsdeling.

Har du spørsmål eller problemstillinger du ønsker svar på ta gjerne kontakt med Elisabeth Tobiassen i Utdanningsforbundet Nordland.

Kontaktforum i barnehage

Kontaktforum barnehage

Kontaktforum barnehage i Utdanningsforbundet Nordland er et rådgivende organ for fylkesstyret. Vi skal i hovedsak diskutere saker som omhandler barnehage, og komme med innspill, forslag og synspunkter til fylkesstyret. Vi består av 8 medlemmer fra kommunale og private barnehager, styrer, pedagogiske ledere og barnehagelærere. Kontaktperson barnehage leder forumet. Vi skal gjennomføre 4 møter i løpet av året. Vi er valgt for perioden 2019-2023.

Kontaktperson barnehage Elisabeth Tobiassen
Fylkesstyremedlem Karina Vertot
Fylkesstyremedlem Tom Rune Mathisen