Om fylkeslaget

På fylkeskontoret i Bodø finner du tillitsvalgte politikere fra de ulike avtaleområdene og 5 ansatte. Vi er lokalisert her: Storgata 29, 8006 Bodø


Telefonliste til Lokallag / Fylkesstyre / Ansatte. =
Adresseliste 2022 23 – oppdatert 5.8.docx

Fylkeskontoret i Nordland har 5 ansatte.
Avbildet: Elin Bellika
Elin Bellika

Seniorrådgiver/ personalleder

Avbildet: Nina  Fygle
Nina Fygle

Seniorkonsulent

Avbildet: Hege Stavseth Schøning
Hege Stavseth Schøning

Konsulent

Avbildet: Silje R. Bakkeli
Silje R. Bakkeli

Administrasjonskonsulent

Avbildet: Ann-Kristin Bjørkbom
Ann-Kristin Bjørkbom

Økonomikonsulent