Pensjonistrådet i Nordland

Pensjonistene har sitt eget pensjonistråd i Nordland.

Årskontingenten i 2020 for pensjonistmedlemmer er kr 564. Da fortsetter du å være med i et lærerfellesskap og sikrer deg samtidig gunstige forsikringer og gode medlemstilbud. Trykk på linkene til høyre for å lese mer om det å være pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

Pensjonistrådet i fylket har jevnlige møter og vurderer mulige aktuelle tiltak for pensjonistene i Nordland.

Ta gjerne kontakt med pensjonistrådet.

Pensjonistrådet i Nordland (2019-2023)

Navn Tittel E-postadresse Telefonnr.
Torgeir Pettersen Leder torgpett@online.no 90922484
Margrethe Riibe Nestleder margrethe.riibe@gmail.com 90245998
Arne Emil Iversen Styremedlem arneemiliversen@hotmail.com 95041110
Berit Bjarttun Styremedlem berit.bjarttun@gmail.com 99249616
Johanne Rasmussen Styremedlem jamikal@online.no 91742507  
Bernt Kristoffersen Møtende vara kristoffersen.bernt@gmail.com 97989211