Pensjonistrådet i Nordland

Pensjonistene har sitt eget pensjonistråd i Nordland.

Årskontingenten i 2023 for pensjonistmedlemmer er kr 624. Da fortsetter du å være med i et lærerfellesskap og sikrer deg samtidig gunstige forsikringer og gode medlemstilbud. Trykk på linkene til høyre for å lese mer om det å være pensjonistmedlem i Utdanningsforbundet.

Pensjonistrådet i fylket har jevnlige møter og vurderer mulige aktuelle tiltak for pensjonistene i Nordland.

Ta gjerne kontakt med pensjonistrådet.

Pensjonistrådet i Nordland (2019-2023)

Navn Tittel E-postadresse Telefonnr.
Torgeir Pettersen Leder [email protected] 90922484
Margrethe Riibe Nestleder [email protected] 90245998
Arne Emil Iversen Styremedlem [email protected] 95041110
Berit Bjarttun Styremedlem [email protected] 99249616
Johanne Rasmussen Styremedlem [email protected] 91742507  
Bernt Kristoffersen Møtende vara [email protected] 97989211