Vil kommunene satse på barn og unge?

I forrige uke kom forslag til statsbudsjett. Kommunenes frie inntekter øker. Fylkesleder Thore Johan Nærbøe mener disse midlene må komme barn og unge til gode.

- Til tross for at det helt sikkert ikke er nok, er det gledelig å registrere en økning i kommunens frie inntekter. Det er nødvendig, og det er av største betydning at disse midlene kommer en svært underfinansiert oppvekstsektor til gode, sier Thore Johan.

Han etterlyser politikere som tør å prioritere barn og unge.

- Noe av det viktigste man som lokalpolitiker kan gjøre er å sørge for at det er kvalifisert personell til stede i klasserommene til elevene, og at det er tilstrekkelig bemanning i barnehagene hele dagen. For mange kommuner i Innlandet har utstrakt bruk av ukvalifiserte og barnehager som drives på dispensasjon fra reglene. Dette må endres, om vi ikke skal spille rulett med fremtiden til de kommende generasjoner, sier han.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at 17 kommuner i Innlandet har over 15% ukvalifiserte ansatte med ansvar for undervisning. Thore Johan Nærbøe mener kommunene nå må prioritere å få tak i kvalifisert arbeidskraft i skole og barnehage.

- Disse 17 kommunene, sammen med resten av kommunene i Innlandet, får nå en økning i frie inntekter i størrelsesorden 2,7% til 5%. Kommunestyrene må da være sitt ansvar bevisst og forsøke å gjøre noe med andelen ukvalifiserte i skole og barnehage, sier han.

Styrker ordningen med læreplass

I forslag til statsbudsjett bevilges det nye midler for å styrke ordningen med læreplass. Dette er også oppløftende for Innlandet, mener Thore Johan.

- Så er det gledelig å se at regjeringen bevilger nye midler for å styrke ordningen med læreplass. Innlandet er et fylke med spredt bosetning, og behovet for kvalifisert arbeidskraft er viktig for hele regionen. At det er tilbud i hele fylket, med læreplass når opplæringen på skole er ferdig, sikrer at vi kan gi elevene et likeverdig tilbud, sier han.

Litt for liten satsning på etter- og videreutdanning i barnehagene

Tilbud til etter- og videreutdanning for ansatte i barnehagene har vært dårlig i mange år, sammenlignet med tilbud som gis ansatte i skolesektoren. Utdanningsforbundet Innlandet har gjennom flere år jobbet for å forbedre ordningen for etter- og videreutdanning i barnehagene.

- Tilbudet som gis har vært for dårlig, og i mine øyne har det også vært innrettet på en måte som ikke er tilpasset barnehagen. Innretningen har vært for «skolsk». Jeg skulle ønske at tilbudet ble styrket ytterligere, men som et minimum er det bra med videreføring av nåværende tilbud, sier han.

Penger på feil sted

Regjeringen foreslår gratis barnehage og gratis SFO i deler av landet, samt senker maksprisen i barnehagene noe. Thore Johan skulle ønske at satsingen på barn og unge i større grad reflekterte situasjonen i barnehagene og i klasserommene.

- Jeg er enig med forbundsleder Steffen Handal i at regjeringen kan se ut til å sette pengene på feil sted i opplæringen. Gratis SFO og lavere foreldrebetaling i barnehagene er viktig for de det gjelder, med en presset familieøkonomi for mange. Men det hjelper lite hvis man ikke samtidig gjør noe med retten til kvalifisert personell i barnehager og skoler. Vi kan ikke sitte stille å se på at barn, elever og studenter får et tilbud som ikke er tilstrekkelig fordi barnehage - og skoleeiere landet over ikke er i stand til å tilsette personell med godkjent utdanning, sier han.

Bilde av studenter sittende i et forelesningssal, sett bakfra. Foreleser skimtes i fremkant.

Statsbudsjettet en utfordring for Høgskolen i Innlandet

Kontaktperson UH, Jill Johansen og Hovedtillitsvalgt ved høgskolen i Innlandet, Mari Gillund mener forslag til statsbudsjett gjør det økonomisk vanskeligere for høgskolen å drive god utdanning, og vil tvinge høgskolen til å redusere utgiftene med mange millioner.

10.10.2022

Alvorlig Steffen Handal ser i kameraet med Stortinget i bakgrunnen

Statsbudsjettet: – Tar ikke lærerkrisen på alvor

Utdanningsforbundets leder er mindre imponert over regjeringens forslag til statsbudsjett i dag. – Heller ikke i dette budsjettet er det spor av at regjeringen tar lærerkrisen på alvor, sier Steffen Handal.

06.10.2022