Presentasjon til klubb- eller medlemsmøte

I det politiske påvirkningsarbeidet for å nå målet om flere barnehagelærere og økt bemanning i landets barnehager, trenger vi virkelighetsbeskrivelser fra barnehagelærernes arbeidshverdag.

Om presentasjonen

Presentasjonen kan brukes som et opplegg i et klubbmøte eller medlemsmøte.

Den inneholder informasjon om Utdanningsforbundets barnehagesatsing "Tid for de minste", og spørsmål til diskusjon. Dette er ment som et utgangspunkt, og du må gjerne legge til egne bilder med for eksempel lokale nyheter. Du velger selv hvilke av spørsmålene og casene som er nyttige for dere å diskutere, og om dere vil diskutere underveis i møtet eller samle opp diskusjonene til slutt.

Målet er at medlemmene kan fortelle fra sin hverdag, og finne ut hvilke historier de/dere kan bruke for å bidra til å påvirke lokale politikere.

Presentasjonen kan benyttes enten av arbeidsplasstillitsvalgte, eller tillitsvalgte i lokal- eller fylkeslag i klubbmøter eller medlemsmøter.

Dersom tillitsvalgte fra lokallagsnivå ikke deltar på møtet, oppfordres arbeidsplasstillitsvalgt til å sende innspill fra møtet til lokallaget.