Veiledning til HTV og lokallag

Mange steder er bemanningssituasjonen i barnehagen uholdbar. Det betyr at det kan være behov for mer kortsiktige tiltak. Om du er lokallagsleder eller hovedtillitsvalgt, kan du bruke forslagene under til å jobbe for bedre bemanning innenfor dagens lov- og avtaleverk.

Utdanningsforbundet jobber for å styrke barnehagens grunnbemanning i form av flere barnehagelærerstillinger. Dette er et langsiktig politisk arbeid.

Samtidig erfarer vi at bemanningssituasjonen mange steder nå er uholdbar, og at det dermed vokser frem et behov for mer kortsiktige tiltak.

Nedenfor finner du noen tilbakevendende problemstillinger, med mulige forslag til hvordan du kan påvirke for å forbedre bemanningen innenfor dagens lov- og avtaleverk.

I dette arbeidet bør du som tillitsvalgt også ta initiativ til samarbeid med andre organisasjoner, som Fagforbundet og Foreldreutvalget for barnehager, der det er hensiktsmessig.