Slik engasjerer du medlemmer i tariffoppgjøret

Ved tariffoppgjør legges det opp til involverende prosesser i organisasjonen. Tillitsvalgte i lokallaget har en viktig rolle i dette arbeidet.

På denne sida finner du tips til hva du som lokallagsleder og medlem i lokallagsstyret kan gjøre i de ulike fasene i tariffarbeidet.