I møte med strukturendringer

Hvordan kan du som tillitsvalgt gå fram i prosesser rundt strukturendringer i din kommune? Her er noen gode tips og råd fra Utdanningsforbundet Nordland.

Denne ressurssida er utvikla av kontaktforum for grunnskole i Utdanningsforbundet Nordland.