Veiledende oppgavebeskrivelser for fylkesstyret

Veiledende oppgavebeskrivelse for fylkesstyrene i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet er inndelt i fylkeslag; ett i hvert fylke. Medlemmer i fylkeslaget er alle de som er medlem i ett av lokallagene som tilhører fylket.

Fylkesstyret er det organisatoriske bindeleddet mellom lokallagsstyrene og sentralstyret, og leder den politiske virksomheten i fylkeslaget. Fylkesstyrets medlemmer velges av fylkesårsmøtet.