Hva gjør du når gjennomsnittsberegning av arbeidstid i barnehagen blir tema i din kommune?

Verktøy for å møte og håndtere prosesser når kommunene ønsker å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid i barnehagen.

Vedlagte presentasjon kan fungere som rammemanus når dere skal vurdere, imøtegå og håndtere prosesser rundt kommunenes ønske om å inngå avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Presentasjonen kan brukes av lokallagene, men dere i fylkeslaget må vurdere om og når denne skal brukes.

NB! Husk at de lokale prosessene vil variere fra kommune til kommune. Vurder derfor hvilke hensyn lokallagene skal legge vekt på i disse prosessene.