Fylkesinfo

Fylkesinfo er en felles informasjon som sendes ut til alle fylkeslagene. De blir sendt til fylkeslagene via Public 360. Fylkesinfonummer får du av Karianne Sangro Basteson [email protected]