Medlemskriterier

Fordi vi er en profesjonsorganisasjon må ett av følgende kriterier være oppfylt for at du kan være medlem i Utdanningsforbundet.

Utdanningsforbundet er en profesjonsorganisasjon for pedagogisk personale innenfor alle utdanningsnivåer. Følgende kan i henhold til vedtektene (§3) være medlem av Utdanningsforbundet:

  • Pedagogisk personale med godkjent utdanning, som er tilsatt i barnehage, grunnskole, videregående opplæring, folkehøgskole, høgskole eller universitet.
  • Andre med kompetanse som lektor, adjunkt, faglærer, lærer eller barnehagelærer.
  • Studenter ved høgskole og universitet innenfor studier som kan gi kompetanse som ovenfor, men ikke fyller betingelsene for ordinært medlemskap.
  • Pensjonister og trygdede som har vært medlemmer som yrkesaktive.
  • Personer som pr. 31. desember 2001 var medlemmer etter unntaksbestemmelsene i medlemsparagrafene til Lærerforbundet og Norsk Lærerlag, beholder sitt medlemskap.
  • Andre etter særskilt søknad innvilget av sentralstyret.