Snur om ny matteeksamen

Utdanningsdirektoratet trekker forslag om ny eksamensform i matematikk etter kritikk fra lærerne. – Svært gledelig at de lytter til oss, sier sentralstyremedlem Thom Jambak.

I fjor høst presenterte Utdanningsdirektoratet forslag til nye eksamensoppgaver i matematikk. Her gikk man bort fra den tradisjonelle todelte eksamensformen til fordel for en heldigital eksamen – med tilgang til hjelpemidler under hele eksamen.

Matematikklærerne har vært unisont kritiske til forslaget. De fryktet at den nye eksamensordningen ikke lenger ville teste grunnleggende matematisk kompetanse, og at dette ville gå utover de elevene som har havnet på etterskudd i faget. Lærerne fikk støtte fra fagmiljøene ved universitetene, men Utdanningsdirektoratet og regjeringen var likevel lenge uvillige til å gjøre endringer.

Les også: Matematikklærere reagerer sterkt på ny eksamensordning (utdanningsnytt.no)

Nå har imidlertid Utdanningsdirektoratet snudd: Eksamen i matematikk skal fortsatt være todelt fram til våren 2023. I løpet av denne perioden skal direktoratet utvikle nye eksamensformater i matematikk i samarbeid med fagmiljøer og lærerorganisasjoner.

Les mer: Tilbake til todelt eksamen i matematikk frem til våren 2023 (udirbloggen.no)

– Dette er utvilsomt gledelige nyheter. Jeg vil berømme Utdanningsdirektoratet for at de har lyttet til kritikken og for at de ønsker en grundig faglig prosess med bred involvering i det videre arbeidet med ny matematikkeksamen, sier Thom Jambak, som er sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og leder av kontaktforum videregående.

Stort engasjement i organisasjonen
Jambak har stått på barrikadene for matematikklærernes sak helt siden de første eksamensoppgavene ble publisert, og er svært fornøyd med at todelt matematikkeksamen består inntil videre. Han legger vekt på at matematikklærerne i Utdanningsforbundet er klare til å bidra, og at organisasjonen vil prioritere saken høyt.

– Jeg håper og tror at prosessene framover vil bli langt bedre enn tidligere. Kanskje kan dette bli et gjennombrudd for reell involvering og medbestemmelse i arbeidet med eksamensformer og prøveformer. Jeg er i hvert fall optimist, forklarer Jambak.

Et viktig moment i denne saken er også at eksamen må gjøre det mulig for alle elever å vise sin kompetanse, mener Jambak, som påpeker at forslaget om utstrakt bruk av flervalgsoppgaver fikk spesielt hard medfart av mattelærerne. Med slike oppgaver ville riktig framgangsmåte ikke gi uttelling hvis elevene gjorde små utregningsfeil underveis.

Han framhever at faglærerne har engasjert seg for å bevare fagets egenart og for elevenes beste.

– Ingen andre yrkesgrupper enn lærerne har kombinasjonen av fagkunnskap, didaktisk kunnskap og praktisk kjennskap til hvordan elevene påvirkes ute i klasserommene. Derfor er det så avgjørende at lærere og organisasjonene deres er tett på i alle endringsprosesser. Det har denne saken vist til fulle, avslutter Jambak. 

  • Utdanningsdirektoratet (Udir) foreslo i fjor å endre eksamensformen i matematikk fra og med 2021.
  • I august slo imidlertid Udir fast at samtlige eksamener i matematikk likevel skal gjennomføres i tradisjonell, todelt form frem til våren 2023.
  • Bakgrunnen for endringen er kritikken mot å fjerne den delen av eksamen som foregår uten hjelpemidler.