Kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole ledes av sentralstyremedlem Morten Skauen Sørmo og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Avbildet: Morten Skauen Sørmo
Morten Skauen Sørmo

Leder, kontaktforum VGO

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Nordland

Avbildet: Magne Anthun
Magne Anthun

Troms

Avbildet: Camilla Neerland Berglund
Camilla Neerland Berglund

Oslo

Avbildet: Sabine Exner
Sabine Exner

Vestland

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Agder

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Innlandet

Avbildet: Anders Alexius Gryting
Anders Alexius Gryting

Telemark

Avbildet: Merete Henden
Merete Henden

Østfold

Avbildet: John Martin Høines
John Martin Høines

Videregående opplæring/fagskole, privat

Avbildet: Siri Denstad Langlo
Siri Denstad Langlo

Trøndelag

Avbildet: Jane Silvester Lomax
Jane Silvester Lomax

Akershus

Avbildet: Terje Lyngstad
Terje Lyngstad

Fagskole

Avbildet: Mette Harr Meedby
Mette Harr Meedby

Finnmark

Avbildet: Anne Yun Rygh
Anne Yun Rygh

Vestfold

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Rogaland

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Buskerud

Avbildet: Tore Tomren
Tore Tomren

Møre og Romsdal

Avbildet: Kaja Nesheim Walløe
Kaja Nesheim Walløe

Voksenopplæring, videregående opplæring, leder

Kontaktforumet ledes av et sentralstyremedlem, og består forøvrig av én representant fra hvert fylkeslag, to fra sentralstyret, en representant fra voksenopplæringen, en fra fagskolesektoren og et ledermedlem.

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.