Kontaktforum videregående opplæring/fagskole

Kontaktforum videregående opplæring/fagskole ledes av sentralstyremedlem Thom Jambak og består for øvrig av én representant fra hvert fylkeslag.

Medlemmene i kontaktforum videregående består av én representant fra hvert fylkeslag, to fra sentralstyret, en representant fra voksenopplæringen, en fra fagskolesektoren og et ledermedlem. Sentralstyremedlem Thom Jambak er leder for Kontaktforum videregående og fagskole i perioden 2020-2024.

Formål

Kontaktforum videregående og fagskole skal

  • bidra til å styrke den vertikale kommunikasjonen i organisasjonen.
  • fungere som nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom de mer formelle møtene.
  • være et kontaktorgan og bindeledd mellom sentralt nivå og fylkeslagene, og rådgiver i saker som angår kontaktforumets medlemmer spesielt.
Avbildet: Thom Bjørnar Jambak
Thom Bjørnar Jambak

Leder, kontaktforum VGO

Avbildet: Viggo Inge Albertsen
Viggo Inge Albertsen

Nordland

Avbildet: Ståle Pedersen Bonsaksen
Ståle Pedersen Bonsaksen

Trøndelag

Avbildet: Mats Bryne
Mats Bryne

Ledermedlem

Avbildet: Anne Cathrine Fodstad
Anne Cathrine Fodstad

Agder

Avbildet: Gry Rollag Føsker
Gry Rollag Føsker

Innlandet

Avbildet: John Martin Høines
John Martin Høines

Privat sektor

Avbildet: Tormod Korpås
Tormod Korpås

Medlem

Avbildet: Rune Christian Lang
Rune Christian Lang

Oslo

Avbildet: Terje Lyngstad
Terje Lyngstad

Fagskole

Avbildet: Hege Henden Nørbech
Hege Henden Nørbech

Møre og Romsdal

Avbildet: Vibeke Moland Robertsen
Vibeke Moland Robertsen

Troms og Finnmark

Avbildet: Anne Yun Rygh
Anne Yun Rygh

Vestfold og Telemark

Avbildet: Margareth Vatne Rønningsen
Margareth Vatne Rønningsen

Rogaland

Avbildet: Per Kristian Solevåg
Per Kristian Solevåg

Viken

Avbildet: Turid Strømmen
Turid Strømmen

Vestland

Avbildet: Inger Beate Måren Sundseth
Inger Beate Måren Sundseth

Voksenopplæring

Kontaktforaene skal være en ressurs for så vel sentralstyret som fylkes- og lokalnivået. Deres arbeid skal bidra til å øke organisasjonens kompetanse om medlemsgruppene, og styrke dialogen mellom organisasjonsleddene og medlemmene innen medlemsgruppen. Hvert kontaktforum skal fungere som et nettverk innenfor sitt område, og dermed ivareta behovet for kommunikasjon og informasjon også mellom møtene i forumet.

Det er vedtatt retningslinjer for sentrale utvalg, råd og fora.