Eieraksjon i private barnehager

På onsdag arrangerer PBL en aksjon mot regjeringens budsjettforslag. Utdanningsforbundet forventer at eierne ikke krever aktiv deltagelse fra de ansatte og at forbundets medlemmer i private barnehager selv må få ta stilling til hvordan de forholder seg til eiernes aksjon.

Private barnehagers landsforbund (PBL) oppfordrer sine barnehager til å stenge dørene klokka 14.00 førstkommende onsdag. Dette gjør de for å protestere mot regjeringens forslag til statsbudsjett. PBL skriver på sin nettside at dette er en protest «mot forslag om kutt i tilskudd på flere hundre millioner kroner og systematisk forskjellsbehandling av barn i private og kommunale barnehager».

Ulike oppfatninger

Utdanningsforbundet og PBL har ulike oppfatninger om det videre arbeidet med finansieringsordningen for private barnehager, og med Storberget-utvalgets forslag. Utdanningsforbundet mener at det nå er viktig å konsentrere seg om det som faktisk er foreslått i budsjettet – nemlig å senke pensjonspåslaget.

Må være frivillig

PBL presiserer at de ansatte ikke skal bli skadelidende på grunn av denne eieraksjonen. De ansatte kan gjøre praktisk arbeid, planleggingsarbeid eller ha nødvendige møter. De ansatte kan også ta ut avspasering, men PBL oppfordrer eierne til å ikke kreve dette av de ansatte. Utdanningsforbundet mener eventuelt uttak av avspasering under denne eieraksjonen må baseres på frivillighet.

Utdanningsforbundet legger til grunn at når PBL velger å gjennomføre en demonstrasjon mot myndighetene nå, så er dette et uttrykk for misnøye med forslaget om at pensjonspåslaget til private barnehager senkes fra 13 prosent til 10 prosent.

Uklokt å kutte pensjonspåslaget

Utdanningsforbundet er enig med PBL i at det er uklokt å kutte i pensjonspåslaget nå. Dette bør myndighetene vente med til ny finansieringsordning er på plass. Utdanningsforbundet ønsker at pensjonspåslaget skal dekke de private barnehagenes faktiske utgifter til pensjon. Dette har forbundet gitt uttrykk for i møte med politikere på Stortinget og i regjeringen. Utdanningsforbundet aksepterer ikke at denne endringen skal gi de ansatte dårligere pensjoner. Forbundet har derfor startet arbeidet med å påvirke departementet til å forbedre ordningen som gjør at barnehager med store pensjonsutgifter, får disse dekket. Denne unntaksordningen finnes allerede, men den må bli mindre byråkratisk og mer forutsigbar. Her finner du vårt høringsvar der vi redgjør for hvorfor vi mener det er uklokt å kutte i pensjonspåslaget nå.