– Dette vil ikke være nok alle steder

Gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler, rødt på videregående og i voksenopplæring. Utdanningsforbundet er sterkt bekymret for om regnestykket går opp.

Regjeringen varslet mandag kveld nye koronatiltak. Denne gangen gjaldt en rekke av dem for barnehager og skoler, som gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler, rødt på videregående og i voksenopplæring. I tillegg varslet kunnskapsminister Tonje Brenna utvidet testing av lærere. Det ble også lovet at lærere skal prioriteres for tredje vaksinedose, den såkalte «boosterdosen».

– Det var tydelig og bra at statsråden hadde lyttet til de innspillene vi har kommet med, og at hun erkjente de utfordringene landets barnehager og skoler nå står i mange steder.

– Det var flere positive tiltak i det regjeringen varslet i går kveld, blant annet utvidet testing og en prioritering av lærere i vaksinekøen, sier Steffen Handal.

Tror det blir rødt mange steder

Utdanningsforbundets leder er likevel bekymret. Av flere grunner.

– Dette vil ikke være nok alle steder. Situasjonen rundt i landet er svært ulik. Det vil mest sannsynlig føre til at det mange steder blir rødt nivå også i grunnskoler og barnehager.

– Den jobben våre medlemmer gjør i skoler og barnehager er ekstremt viktig. Det har vi selvsagt alltid visst og det er en stor motivasjon for å velge, og for å bli, i yrket. Vi deler derfor statsrådens og regjeringens bekymring ved inngripende tiltak i barnehager og skoler. Men som vi har sagt tidligere, så står vi i to kriser som må håndteres samtidig: koronakrisen og bemanningskrisen. Derfor er jeg nå redd kombinasjonen av eksplosiv smitte og bemanningskrisen vi står i gjør det umulig å ikke redusere tilbudet mange steder.

Frykt og stor uro

Et ytterligere element er mangel på smittevern i barnehagene og skolene.

– I motsetning til de fleste andre i førstelinja, er de praktiske mulighetene for smittevern i skole og barnehage svært små eller nesten fraværende.

– Det er en kraftig uro blant våre medlemmer nå. Mange er engstelige og bekymret. Med de smittetallene og prognosene vi nå ser, er det lett å forstå. Mange føler de nærmest står ubeskyttet i den smitteeksplosjonen vi opplever mange steder i landet, sier Utdanningsforbundets leder.

Møtte statsråden tirsdag

Tirsdag morgen møtte Handal kunnskapsminister Tonje Brenna sammen med de andre organisasjonene i sektoren. Her gjentok Utdanningsforbundet sine bekymringer.

– Jeg opplever at statsråden forstår den bekymringen mange lærere i landets barnehager og skoler har.

Likevel: Et tydelig svar på hvordan smittevernet kan løses i barnehage og skoler fikk han ikke.

– Dette har vi understreket flere ganger i møter med både nåværende og tidligere kunnskapsministre, sier Handal.

Skaper problemer

At det nå er innført gult nivå i de yngste aldersgruppene frykter Handal også vil skape problemer for sektoren.

– Erfaringen fra tidligere viser oss at det er mer ressurskrevende og krever flere ansatte. Når vi nå står i en situasjon hvor enkelte skoler og barnehager har over femti prosent sykefravær så sier det seg selv at det ikke går.

– Jeg tror vi må innse at der bemanningssituasjonen er vanskeligst, må tilbudet sannsynligvis reduseres. Vi kan ikke ha normal åpningstid i barnehagen og fulle skoledager uten nok ansatte.

Handal mener rødt nivå nå i videregående skole og voksenopplæringen virker rimelig slik situasjonene er nå.

– Selv om ingen ønsker seg tilbake til hjemmeskole er det tross alt enklere for de eldste elevene å ha utbytte av digital hjemmeundervisning.

– Men jeg er sterkt bekymret for de elevene som er spesielt utsatte og trenger ekstra oppfølging, og jeg forutsetter at de kan få et tilbud på skolen der det er mulig, sier Utdanningsforbundets leder.

Det er allerede kommet varsel om at flere kommuner stenger skoler og SFO frem mot jul. Les mer om det her

Dette er de nye tiltakene

Slik er tiltakene regjeringen varslet for barnehage og skole mandag kveld:

  • Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)
  • Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. (nytt)
  • Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå. (nytt)
  • Krav til universitet, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. (nytt)
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Les også: Ingenting i veien for at lærere eller elever bruker munnbind i skolen

 

 

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet