Handal: – To kriser som må håndteres samtidig

Onsdag møtte Steffen Handal kunnskapsminister Tonje Brenna. I møtet understreket Utdanningsforbundets leder at koronakrisen og bemanningskrisen må håndteres parallelt.

Tirsdag varslet regjeringen en rekke nye tiltak for å bekjempe koronapandemien, og ved lunsjtider onsdag møtte Steffen Handal kunnskapsminister Tonje Brenna for å diskutere koronasituasjonen og det høye sykefraværet i norske skoler og barnehager. Budskapet til Utdanningsforbundets leder var tydelig.

– Her er det to kriser som må håndteres samtidig: koronakrisen og bemanningskrisen. Det er stigende smittetall og et rekordhøyt sykefravær som skaper en bemannings- og kapasitetskrise i barnehager og skoler.

Også de andre organisasjonene i sektoren var til stede på møtet.

– En samlet sektor var krystallklare på at det mest akutte er å ta tak i bemannings- og kapasitetsproblemene, sier Handal.

Sykefraværet har skutt i været den siste tiden. Tall fra SSB og bransjeprogrammet for barnehage viser at sammenliknet med tredje kvartal i fjor har sykefraværet økt med 8,5 prosent for undervisningspersonell og 11,1 prosent for ansatte i barnehagen.

Mange steder med høyt smittetrykk får nå Utdanningsforbundet rapporter om skyhøye sykefraværstall blant ansatte, og elever som ikke får undervisning. Mange opplever at det mange steder er mer snakk om oppbevaring enn undervisning nå.

Nytt møte med statsråden

Handal mener statsråden forstår alvoret i situasjonen.

– Tallene vi ser er jo udiskutable, og heldigvis opplever jeg at statsråden tar dette på største alvor. Nå er vi lovet et eget møte med dette som tema. Det forutsetter jeg kommer ganske raskt.

– Samtidig lover regjeringen at midler til vikarer og andre utgifter til korona og overtid skal dekkes fullt ut, dette var noe som hun understreket. Det er et skritt i riktig retning, selv om vi vet at det en del steder med høyt smittetrykk er nærmest umulig å få tak i vikarer.

På onsdagens møte med kunnskapsministeren tok Handal også opp spørsmålet om lærere i barnehager og skoler skal prioriteres i vaksinekøen for å hurtigst mulig få en tredje dose. Utdanningsforbundet leder fikk ingen garantier hverken om dette eller at det skal legges bedre til rette for hjemmetesting av ansatte.

– Jeg understreket videre overfor statsråden at det er stor uro blant våre medlemmer knyttet til svakt smittevern i skoler og barnehager.

– Mange føler seg utrygge på jobb og reagerer på at man anbefales generelt å ikke ha flere enn ti besøkende hjemme, mens de skal omgås mange ganger det antallet mennesker på jobb hver dag. Det er behov for å trygge ansatte i deres arbeidssituasjon, understreker Handal.

Flere av de nye tiltakene som regjeringen tirsdag presenterte gjaldt altså for skole og barnehage. Et av dem går ut på å vurdere bruk av trafikklysmodellen (grønt/gult/rødt nivå). I de nye retningslinjene heter det nå at «Kommunene skal ved behov igjen ta i bruk trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Utgangspunktet er grønt nivå, med mindre noe annet besluttes lokalt.»

Handal: – Fornuftig med lokal beslutning

Handal har tidligere advart mot en gjeninnføring av trafikklysmodellen på nasjonalt nivå fordi den ble opplevd som svært arbeidskrevende, samtidig som det vil kreve flere lærere.

– I en situasjon med rekordhøyt sykefravær blant ansatte, og der det nesten er umulig å skaffe vikarer, må det ikke komme tiltak som krever flere ansatte enn det vi har.

– Jeg mener det kan være nødvendig å planlegge for redusert åpningstid i barnehagene eller kortere skoledager. Det kan hjelpe til med å holde hjulene i gang og åpent. Våre ledere trenger tydelige politisk støtte der slike beslutninger må tas for å sikre et forsvarlig tilbud, sier Handal.

De andre tiltakene i barnehager, skoler og høyskoler som ble varslet tirsdag kveld var som følger:

  • Jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk.
  • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.
  • Universitet, høyskoler og fagskoler bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
  • Universitet, høyskoler og fagskoler bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne.

Forventer testing av lærere

Også det første tiltaket med jevnlig testing mener Handal er et positivt grep, men med ett tydelig premiss:

– Det er bra at det blir mer jevnlig testing i skoler med høyt smittetrykk. Men, jeg forutsetter også at dette inkluderer testing av lærere og andre ansatte, understreker han.

Likevel er han bekymret for at de nye tiltakene ikke er tilstrekkelige for å gjøre noe med de akutte problemene og høye sykdomstallene som svært mange skoler og barnehager nå opplever blant sine ansatte.

– Jeg tror mange lærere og ledere i skoler og barnehager spør seg hva det egentlig betyr at det kommer et «påbud om smittevernfaglig forsvarlig drift for barnehager, skoler…». Det håper jeg at myndighetene kan klargjøre slik at våre medlemmer kan oppleve arbeidsplassen som trygg.

– Mange opplevde situasjonen i forrige skoleår som ikke smittevernfaglig forsvarlig, minner han om.

Må få mulighet til å begrense åpningstider lokalt

Utdanningsforbundets leder mener bemanningskrisen gjør at styrere og rektorer snarest må få mulighet til å begrense åpningstidene de stedene hvor problemene er størst.

– Våre ledere trenger tydelig politisk støtte der slike beslutninger må tas for å sikre et forsvarlig tilbud. På kort sikt handler det om å greie å holde hjulene i gang, poengterer Handal.


Les også:


Aftenbladet: Kanskje rektor kan tenke selv?

VG: Regjeringen skjermer elever – lærere spør seg hva det egentlig betyr

 

Sitert

Avbildet: Steffen Handal
Steffen Handal

leder av Utdanningsforbundet