Trakassering

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne. Hva sier lovverket og hvilket profesjonelt og etisk ansvar har man for å forebygge og håndtere trakassering?

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Det angår oss alle

Kampanjen Metoo har vist at uønsket seksuell oppmerksomhet og seksuell trakassering har fått pågå i et større omfang enn mange av oss kunne ane.

06.02.2018

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Tillitsvalde har ei viktig rolle

Sjølv om det er leiar som har det overordna ansvaret for å forebygge, hindre og handtere saker om seksuell trakassering, har også den tillitsvalde ei viktig rolle i dette arbeidet.

06.02.2018

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Utdanningsinstitusjoners ansvar

Utdanningsinstitusjonene har som arbeidsgivere et overordnet ansvar for å forebygge og forhindre seksuell trakassering.

06.02.2018

Generell illustrasjon som erstatning for bilde

Lærerprofesjonens etiske ansvar

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne.

06.02.2018