Trakassering

Som profesjon er vi juridisk og etisk forpliktet til å sikre et trygt arbeidsmiljø og læringsmiljø for ansatte, barn, unge og voksne. Hva sier lovverket og hvilket profesjonelt og etisk ansvar har man for å forebygge og håndtere trakassering?