Vangerud Hals Legat

Utdanningsforbundet Innlandet administrerer et legat for etter- og videreutdanning av lærere. Legatet deler ut stipend årlig etter søknad dersom det har kommet innkomne søknader.

Utdanningsforbundet Innlandet har ansvaret for et legat gitt av to tidligere lærere. Vangerud Hals legat skal i utgangspunktet deles ut til lærere i Grue og Brandval området i tidligere Hedmark fylke. Dersom det ikke er søkere fra dette området, kan lærere i omkringliggende kommuner prioriteres. Lærere i hele tidligere Hedmark kan få stipend dersom ingen i de to førstnevnte kategoriene søker. Selv om Hedmark og Oppland fylke er sammenslått vil ikke lærere i tidligere Oppland omfattes av legatet. 

I de senere årene har det vært svært få søkere til legatet. Styret i Vangerud Hals har derfor fått endret vedtektene til at også barnehagelærere i de samme områdene kan søke om stipend.

Utlysning av stipend

Legatet  lyses normalt ut i april/mai og med en søknadsfrist innen 1.6 hvert år. Det har de siste årene vært lyst ut på høsten med en søknadsfrist i september. Tildelingen foretas på høsten i august/september/oktober avhengig av fristdato. Stipend utbetales etter at søker kan dokumentere bestått eksamen i det faget de har tatt videreutdanning i.

Lokallaget får tilsendt informasjon som skal henges opp på arbeidsplassene. I tillegg vil vi annonsere på hjemmesiden og på Facebooksiden vår.

Kontaktpersoner for Vangerud Hals Legat

Avbildet: Thore Johan  Nærbøe
Thore Johan Nærbøe

Fylkesleder

Avbildet: Tone Stangnes Gjerstad
Tone Stangnes Gjerstad

Seniorrådgiver/personalleder

Flere medlemfordeler

Bilde av blad-titlene og mobiltelefon med med e-bladene. Grafisk.

Våre fagblader og Utdanningsnytt

Som medlem i Utdanningsforbundet kan du få medlemsbladet Utdanning på papir eller digitalt. I tillegg kan du velge ett av fire tidsskrifter kostnadsfritt. Utdanningsnytt er nettstedet til alle bladene.

04.11.2016

Hurdalsjøen hotell med uteområde. Foto.

Hurdalsjøen Hotell

Ta med familien til idylliske omgivelser på Hurdalsjøen Hotell og Spa. Hotellet ligger kun 30 minutter fra Oslo Lufthavn Gardermoen.

12.05.2017