Stipendordningen i Utdanningsforbundet Bergen

Medlemmer i Utdanningsforbundet har muligheten til å søke stipend til videreutdanning og kompetanseheving.

Utdanningsforbundet Bergen har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Bergen som har deltatt på kurs/reiser.


Søknadsfristen er satt til 15. desember og 15. juni.

Søknadsskjema til lokallagets stipend.pdf

Om stipendordningen i Utdanningsforbundet Bergen.pdf