Lokal stipendordning

Publisert: 03.01.2024

Utdanningsforbundet Sandnes har opprettet et stipend som yrkesaktive medlemmer i lokallaget kan søke på. Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer av Utdanningsforbundet Sandnes som skal delta på kurs/reiser.

Det kan søkes fortløpende gjennom hele året.

Stipend kan tildeles yrkesaktive medlemmer i Utdanningsforbundet Sandnes som skal delta på kurs/reiser som kan bidra til utvikling innen egne fag/arbeidsområder eller innen Utdanningsforbundets satsingsområder. Det kan tildeles stipend til hel eller delvis dekning av:   

 • Kurs/reiser som er gjennomført   
 • Reiseutgifter, overnattingsutgifter og/eller kursavgift.

Det tildeles ikke stipend til:    

 • Kompetansegivende (studiepoeng) utdanning som kan gi lønnsmessig uttelling.   
 • Kurs/personalsamlinger i regi av arbeidsgiver.


Søknader om medlemsstipend fremmes på fastlagt søknadsskjema og skal inneholde:   

 • Navn, medlemsnummer, kontonummer og arbeidssted.   
 • Utfyllende opplysninger om hva det søkes stipend til, vedlagt program eller invitasjon, evt. kursbevis eller annen dokumentasjon (ettersendes etter fullført kurs). 
 • Fullstendig finansieringsplan som viser alle kostnader og evt. omfanget av andre stipend/stønader som det er søkt om eller som kan påregnes.  


Behandling:   

 • Utdanningsforbundet Sandnes v/ AU vurderer innkomne søknader og tildeler stipend fortløpende     
 • Utdanningsforbundet Sandnes sitt medlemsstipend er begrenset oppad til kr 3000,-   
 • Søkere får skriftlig svar på søknaden.   
 • Stipend blir utbetalt etterskuddsvis.


Økonomi:   

 • Utdanningsforbundet Sandnes vil tildele maksimalt kr 30.000 per år i stipend etter denne ordningen.

Søknadsskjema og reglement finner du her: