Privatisering og kommersialisering

Vi mener offentlige midler, skolepenger og foreldrebetaling skal komme barna og elevene til gode, og at lærerne i private skoler og barnehager skal ha samme lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår som i de offentlige. Samtidig må både private og offentlige barnehager og skoler ha gode rammevilkår slik at de kan gi barn, elever og studenter et tilbud av høy kvalitet. På disse sidene finner du informasjon, argumenter og tips for å arbeide mot kommersialisering av utdanningen.