Endring i universitets- og høyskoleloven – oppfølging av Kvalitetsmeldingen mv.

Utdanningsforbundet ser det som positivt at departementet følger opp arbeidet med kvalitet i høyere utdanning, og er spesielt positive til at det settes i gang flere tiltak for å kvalitetssikre eksamen og klage i høyere utdanning.

Publisert 04.12.2017 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Utdanningsforbundet har forståelse for at en helhetlig gjennomgang av reglene om eksamen og klage er omfattende, men mener likevel det må settes i gang et arbeid som ser på helheten i vurderingsarbeidet, herunder om reglene knyttet til eksamen og klage er til hinder for varierte vurderingsformer.

Utdanningsforbundet ønsker også å presisere at flere av de foreslåtte tiltakene vil kreve store ressurser av utdanningsinstitusjonene, og at det derfor må gis rammer til dette. Vi ønsker også å spille inn at språket i flere av de foreslåtte endringene er noe tungt og bør tydeliggjøres. Det er viktig at språket er lett anvendelig og tilgjengelig og vi oppfatter det flere steder som tungt og komplisert.