Sikker.udf.no

Utdanningsforbundet har et eget verktøy for sikker utsending og mottak av sensitive data. Her kan du kryptere vedlegg til e-post.