Personvern

Som tillitsvalgt i Utdanningsforbundet har du et ansvar for å beskytte personvernet til alle våre medlemmer.