Ny, digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

Den nye digitale opplæringen er rettet mot arbeidsgivere og tillitsvalgte i kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av hovedavtalen i KS-området.

De sentrale partene har i fellesskap laget en digital opplæring i hovedavtalen som gjelder i KS-området. Opplæringen skal gi en felles forståelse og kunnskap om avtalen, og om betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode kommunale tjenester.

Partene som omfattes av hovedavtalen er KS, LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune, og det er partene sentralt som har laget denne opplæringen.

Opplæringen består av fem deler: En innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, og fire deler med sentrale tema i hovedavtalen.

Mer om opplæringen og alle videoene finner du her:

Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS