Streikeopptrapping: – Politikerne har skapt problemet

Utdanningsforbundet tar ut drøyt 100 nye lærere i streik fra neste mandag. Stavanger er nytt uttaksområde. Steffen Handal legger hovedansvaret på det politisk valgte hovedstyret i KS.

I går brøt meklingen sammen, og lærerstreiken fortsetter. Dermed er 8450 av Utdanningsforbundets medlemmer i streik fra onsdag, og fra mandag 3. oktober tas over 100 nye Stavanger-lærere ut i streik.

Hvorfor streiker vi? Hvor streiker vi? Hva er siste nytt? Her finner du alt om streiken

– KS mangler mandat

Utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, understreker at forbundet vil fortsette streiken til han kan møte en motpart med reell forhandlingsfullmakt hos mekleren. Den største utfordringen er at forhandlerne fra KS mangler mandatet eller fullmakten som kreves for å kunne løse konflikten på en måte som begge parter kan leve med, påpeker han.

– Nylig gikk styreleder Gunn Marit Helgesen i KS offentlig ut og sa at det ikke var mer penger å gi til lærerne. Det gjør situasjonen svært vanskelig for hennes forhandlere – og for oss som ønsker reelle og konstruktive forhandlinger, påpeker Steffen Handal. Han fortsetter:

– Situasjonen er fastlåst. Hovedproblemet er altså ikke det som skjer inne hos riksmekleren. Det er politikerne, i hovedstyret i KS, som har skapt problemet ved at mandatet er så stramt og som gjør det umulig å finne en løsning begge parter kan akseptere.

Regjeringens offensive mål i Hurdalsplattformen

Handal minner også om at KS-styret har et rødgrønt flertall.

– Da er det fristende å minne om hvor offensive regjeringen er i Hurdalsplattformen. «Regjeringa vil møte den varsla lærarmangelen med ei brei satsing på å rekruttere, utdanne og behalde fleire kvalifiserte lærarar», heter det i erklæringen.

– Det er tydeligvis langt mellom ord og handling. Den politikken som føres av KS-styret nå er overhodet ikke et godt bidrag hverken for å rekruttere, utdanne eller beholde flere kvalifiserte lærere, påpeker Handal.

– Vanskelig situasjon for svært mange elever

Handal beklager at enda flere elever nå vil bli rammet.

– Dette er en vanskelig situasjon for svært mange elever, og mange ønsker seg selvsagt tilbake på skolen for å ha normale dager med lærerne sine igjen. Lærerne ønsker det samme. Mange foresatte er forståelig nok urolige for elevene som skulle ha kommet godt i gang med skoleåret, men som mangler det viktigste i klasserommet – den lærerutdannede læreren.

–  Derfor er det så viktig å finne en løsning på denne konflikten, men da må også forhandlerne fra KS få muligheten til å gi oss et tilbud vi kan leve med, sier Handal.

Hvilke skoler som er rammet, og hvor mange som skal ut i streik på den enkelte skole, finner du i denne Excel-oversikten. Under finner du uttaksområdene og hvilke skoler som rammes i den kommende fasen:

ROGALAND FYLKESKOMMUNE
Hetland videregående skole
St. Svithun videregående skole
St. Olav videregående skole
Stavanger katedralskole

TROMSØ KOMMUNE
Langnes skole

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Byåsen videregående skole
Charlottenlund videregående skole
Cissi Klein videregående skole
Heimdal videregående skole
Skjetlein videregående skole

NB! Vær oppmerksom på at det ved de fleste skolene bare tas ut et fåtall lærere. Det er kun ved Hetland videregående skole, St Svithun videregående skole, St. Olav videregående skole, Stavanger katedralskole og Cissi Klein videregående skole det tas ut et tosifret antall lærere.